Havens mange frivillige

Mange hjælper i dag Økologiens Have ved at bidrage med frivilligt arbejde i både have, café, butik m.v. Denne interesse har meget stor betydning for Havens eksistens, drift og udvikling.  Sammen med salg af medlemsskaber og økonomisk støtte i øvrigt giver den frivillige arbejdsindsats Økologiens Have en god folkelig forankring.

Hyggeligt fællesskab
Det frivillige engagement er nemlig langt fra kun arbejde. Der skal også være tid til at hygge sig sammen. Det sociale har høj prioritet, og Haven kan også bruges til særlige arrangementer for de frivillige. Pt er vi over 60 frivillige!

Har du lyst til at være med?
Hvis du godt vil bidrage med frivilligt arbejde i Haven, kan du kontakte os - eller du kan møde op i Haven for en snak, høre nærmere om opgaver, blive skrevet på frivilliglisten og komme i gang. Og er der særlige arbejdsopgaver, som har din interesse, kan vi planlægge efter det.
 

Her kan du læse om de mange forskellige arbejdsgrupper i Økologiens Have ...

 

Nogle af Havens frivillige

Sanne Rubinke

Hvorfor jeg meget gerne bruger min tid i Økologiens Have:

Jeg tror på ”sagen”. Økologi og bæredygtighed er fremtiden. En nødvendig omstilling af produktion og forbrug, - for mig er det sund fornuft.

At gøre en forskel samen med andre. – Et fællesskab hvor mange og meget forskellige mennesker alle bidrager.

Mit bidrag er primært administrativt,- planlægning, økonomi og ledelse, men jeg nyder også at være med i stalden, at betjene gæsterne i café og butik eller rengøre vores toiletter.

Jeg lærer noget hver dag – om planter, jord, dyr og mennesker.
Jeg mener, at Økologiens Have som oplevelses-virksomhed og formidlings-virksomhed har en betydningsfuld plads at fylde i Odder Kommune.

mail@okologienshave.dk

Flemming Bohl

Jeg er frivillig i Økohaven, og jeg hedder Flemming Bohl. Da jeg var på arbejdsmarkedet havde jeg et lederjob i Post Danmark. Hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet ved Posten. 

I haven passer jeg Café, luger ukrudt i bedene, planter og hjælper til, hvor der er brug for mig. Jeg har blandt andet været med til at optillle det nye tunneldrivhus og indvendig klargøring. Sidst på vinteren har jeg stået for såning af diverse planter, indtil Hanne kom tilbage fra 1. april. 

Jeg synes, der er rigtig dejligt i haven. En forårsdag, når fuglene synger, og solen skinner, så findes der ikke noget bedre sted at være. Her er godt for både sjæl og legeme. Her er altid nogle glade mennesker, både havens gæster og dem, som arbejder i haven. 

Jeg møder mange forskellige mennesker, og mange spændende mennesker. Her kommer mange forskellige typer, som jeg i mit arbejdsliv ikke har stiftet bekendskab med, blandt andet mange, som har det svært med livet. 
Jeg føler, at jeg med min indsats kan være med til at gøre haven pænere. 

Jeg kommer i haven 3 - 4 gange om ugen. Så ofte jeg har tid uden at forsømme noget herhjemme.

fi.bohl@mail.dk

Lene Askhim

Jeg har været frivillig i Haven siden august 2015. Jeg startede med at hjælpe med at luge i haven, men blev efterhånden involveret i markedsføring, plancher og nyhedsbreve, og er med til at arrangere Grøn Festival.

Jeg arbejder med hjemmesiden, og håber på efterhånden at få udbygget vores webshop.

Jeg nyder at arbejde sammen med de andre frivillige i Haven, for vi har det altid hyggeligt. Jeg synes det giver god mening at give en hånd til økologien.

lene@askhim.dk

Henning Stensgaard


Pensioneret faglærer fra Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (Beder Gartnerskole) og frivillig i Økologiens Have.
Er uddannet planteskolegartner og anlægsgartner, har taget pædagogikum.
Har i mange år undervist anlægsgartnere og kursister, inden for det grønne. Eks. pleje af grønne områder, ukrudtsbekæmpelse uden kemi, beskæring og plantekendskab m.m.

Udover at være frivillig i Haven, er jeg også rundviser i Haven.
 

Anna Poulsen

Jeg meldte mig som frivillig i haven, da den opstartede igen, for at bidrage til at haven måtte bestå, da der er et stort behov for stedet, både som fremvisningshave og som informationsbank, for mennesker der gerne vil leve mere økologisk.

Det er mest i cafeen og til arrangementer, jeg hjælper til, da jeg til daglig er med i Fælleshaven i Beder og der får masser af jord under neglene.

Det er rigtig hyggeligt at passe den lille biks, lave mad og en masse kaffe, sælge planter og vaske gulve, men allermest er det snakken med gæsterne og de andre frivillige/ansatte om økologi, havebrug, afgrøder og nye bæredygtige ideer, der gør en (frivillig) arbejdsdag god. 

Jeg bor i Malling og arbejder som opsøgende børn- og ungemedarbejder i et boligsocialt projekt i Århus N.

​econoerd@gmail.com

Dorte Nielsen

Efter i mange år at have arbejdet som socialrådgiver primært med traumatiserede flygtninge, er jeg nu blevet pensionist. Jeg har 4 dejlige  børnebørn, som jeg bruger meget tid på, men jeg har også brug for at være sammen med voksne og lave noget meningsfyldt. 

Det jeg savner mest ved at være blevet pensionist er kollegerne og det sociale samvær. Derfor havde jeg lyst til at blive frivillig. Jeg havde lyst til at lave noget helt andet, end det jeg lavede i mit arbejdsliv. Disse ønsker har jeg fået opfyldt ved at blive frivillig i Økologiens Have. Det er et dejligt og livsbekræftende sted at komme med mange dejlige mennesker.
 
Jeg beskæftiger mig primært med at arrangere aktiviteter i Haven i sæsonen, bl.a. søndags-arrangementer og Grøn Festival. Derudover hjælper jeg med at passe café/butik m.m.

Det er et meningsfuldt og udfordrende arbejde, som er med til at skaffe nødvendige midler til Havens fortsatte beståen, som jeg synes er værd at kæmpe for. Og jeg lærer hele tiden noget nyt, så jeg er meget glad for at komme der. 

misdorte@hotmail.com

Kirsten Jagd Nielsen


Jeg er efterlønner, tidl. Fysioterapeut. 

Nu er jeg frivillig i Haven. Jeg tager del i årstidens havearbejde og hjælper til i stalden og tager vagter i butikken. Jeg har førhen haft stor have og foretrukket at være ude i fri natur, så når jeg nu bor i en andelsbolig med herregårdsfliser, græsplæner og firkantede hække, er det en lise at komme i Økologiens Have, hvor der er en rigdom af liv og mangfoldighed.

Kom og vær med!

​kirstenjagdnielsen@gmail.com

Freddie Vedel Nielsen

Jeg hedder Freddie Vedel Nielsen, og jeg er frivillig i Økologiens Have.

Indtil jeg for nogle år siden blev folkepensionist, har jeg arbejdet indenfor sundhedsvæsenet.

Jeg nyder og føler en stor tilfredsstillelse ved at være en del af det helt unikke fællesskab, der er mellem havens ansatte og havens frivillige.

Jeg kommer et par gange om ugen, og mine primære opgaver er havearbejde, men springer gerne ”på vognen” med andre opgaver, som der altid er at løse.

Peter Bartholdy

Passer bigården i Haven. Bigården tilhører Odder og Omegns Biavlerforening, hvor jeg er med i bestyrelsen. Den bruges til undervisning af både nye og gamle biavlere. Men er jo også i høj grad en naturlig del af Havens tilbud til publikum. Vi forsøger i biavlerforeningen at gøre den så publikumsvenlig som muligt.

Forsøger også på anden vis at give en hånd i Haven i ny og næ, både med havearbejde, andre praktiske opgaver, fremvisninger af bigården for Havens gæster - og f.eks. i år som forsanger til Skt. Hans (!) og akkompagnatør til en eventyrfortæller ....

Havens ansatte har en sjælden evne til at få en til at føle, at ens bidrag er værdsat - alene derfor er det en fornøjelse at komme og arbejde med.

Og så er det jo afgørende, at mange bidrager, for at holde Haven igang. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har Haven som inspirationskilde for økologisk interesserede mennesker, og håber, at den med tiden kan udvikle sig til at have virkelig faglig og formidlingsmæssig tyngde i dansk økologi.

Men eet skridt ad gangen :-)!

peterbartholdy@gmail.com

Marie S. B. Vogensen

Startede i Økologiens Have 2012, ved arbejdsprøvning/praktik. 
Det er så fedt et sted, at sidste år blev jeg frivillig derude som ukrudtsdetektiv, og det er jeg stadig.

​marie_sbv72@live.dk

 

Claus Pedersen

Oprindeligt er jeg uddannet Anlægsgartner, og har arbejdet for både Horsens Kirkegårde, ved et lille privat firma, og for det daværende Ejstrupholm Havecenter. Siden har jeg uddannet mig til Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg.

Med den uddannelse har jeg arbejdet i Den Økologiske Have (2011) og for Horsens Kommune, hvor jeg stadig arbejder. 
I mit daglige virke står jeg for koordineringen af drift og vedligehold af skolegårde, udearealer ved kommunens daginstitutioner, plejecentre, beskyttede boliger, og idrætsanlæg.
Jeg nyder at formidle viden om natur og økologi, og synes at Økologiens Have gør et vigtigt stykke arbejde i at udbrede viden og metoder.
På mine rundvisninger fortæller jeg om havebrug med udgangspunkt i, hvordan naturen arbejder, og hvordan vi bedst muligt kan samarbejde med naturen i haven. 
Jeg bruger selv denne viden, både i mit arbejde i Horsens kommune, og i min egen lille rækkehushave.