Økologisk jord- og havebrug

Hvad er økologisk havebrug?
En økologisk have er en levende have med inspiration fra naturen. Det er samtidig en have, der ikke volder skade på miljøet. Derfor anvendes der ikke sprøjtemidler eller kunstgødning i en økologisk have. Ideen er at anlægge en have med tilstrækkelig forskellighed, så den er et godt levested for planter og dyr samt et dejligt sted at opholde sig for mennesker.

Havedyrkning er kulturbestemt
Der findes ikke en havetype, som er den rigtige. Det er en smags sag. I Økologiens Have har vi stor respekt for, at det netop er forskelligheden ved haver, der gør det sjovt og spændende at beskæftige sig med havebrug.  

Vil man skabe en økologisk have, er det oplagt at se sig om i naturen, og arbejde med de naturlige processer og elementer, naturen byder på. Inspirationsstederne kan for eksempel være blandede løvskove, brede skovbryn og overdrevslignende landskaber. I disse plantesamfund er der en stor mangfoldighed af planter, fugle, smådyr, insekter, svampe og så videre.