Mission, vision og værdier

Mission (vores drøm)

Økologiens Have er en almennyttig forening, der med en økologisk besøgs- og demonstrationshave ønsker at fremme økologi i praksis og den grønne omstilling i øvrigt.

 

Vision (vores opgave)

Vi vil bevare og udvikle vores faglige styrke indenfor økologi og naturindhold i haver og grønne områder, og vi vil på det område tjene som landsdækkende center. 

Vi vil give Havens besøgende i alle aldre en god oplevelse og sprede virkelyst, inspiration og viden til hvordan man selv kan bidrage til den grønne omstilling.

Vi vil, at Haven er et mødested og et forsamlingshus for mennesker og organisationer, der arbejder med den grønne omstilling.

Vi vil, at Haven er økonomisk og socialt bæredygtig

Strategiske mål 2017-2020

Mål 1: Udvikling af kerneområde

Økologiens Haves kerneområde er at drive 11 hektar økologisk demonstrationshave og lave offentlige aktiviteter året rundt for forskellige målgrupper.

Strategiske indsatser

1) Styrke samarbejdet med Landsforeningen Praktisk Økologi både fagligt og via projekter og arrangementer

2) Styrke fagligheden internt i organisationen bl.a. ved læringstilbud for frivillige

3) Øge synligheden og etablere flere partnerskaber med det formål at tiltrække flere besøgende herunder turister

4) Udvikle aktiviteter i forhold til oplevelser og læring for alle aldre

 

Mål 2: Udvikling af arbejdet med den grønne omstilling i øvrigt

Økologi ses i sammenhæng med den grønne omstilling i øvrigt, derfor vil Økologiens Have arbejde på at synliggøre og integrere alle aspekter i den grønne omstilling.

Strategiske indsatser

1) Afholde arrangementer af oplysende karakter

2) Fremme recycling og upcycling både i hverdagen og via projekter

3) Fungere som udstillingsvindue for grønne teknologier og anlæg i samarbejde med virksomheder og organisationer

4) Nye bygninger, udstyr og anlæg skal fortsat tænkes og udføres bæredygtigt

5) Fortsætte udviklingen af samarbejdet med andre organisationer og initiativer

 

Mål 3: Udvikling af medlemsorganisationen Økologiens Have

Økologiens Have vil være en forening med aktive og deltagende medlemmer, som med glæde og engagement er med til at udvikle organisationen, og hvor alle føler sig informeret og inddraget.

Strategiske indsatser

1) Styrke kommunikationen med medlemmer og frivillige, bl.a. via nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier

2) Medlemsfordele skal beskrives og afprøves

3) Samarbejde om medlemsskaber med bl.a. Landsforeningen Praktisk Økologi

4) Øge medlemsantallet i foreningen, bl.a. via kampagner og betalingsløsning

5) Medlemsarrangementer bl.a. af inddragende karakter

 

Mål 4: Udvikling mod at blive økonomisk og socialt bæredygtig

Økologiens Have ønsker at basisdriften er baseret på egen indtjening. Heraf følger at eksterne midler ønskes brugt primært til udvikling. Dette gøres med en flerstrenget indsats, med det formål at have flere forskellige indtægtskilder.

Strategiske indsatser

1) Arbejde på at udvide kapaciteten for planteproduktion og salg

2) Udvide sortimentet i Havens net butik og gøre den kendt

3) Søge midler til køkken og møde/kursusfaciliteter i forbindelse med væksthuset

4) At udvikle Haven som social-økonomisk virksomhed, hvilket betyder registrering som Social Økonomisk virksomhed og etablering af medarbejderfaciliteter

5) Øge omsætning og overskud fra café og butik. Caféen certificeres med økologisk spisemærke i guld.

6) Fortsætte udvikling af salg af foredrag, kursus og rådgivningsvirksomhed via bedre markedsføring

Værdier

Læring. Vi mener, at man lærer bedst ved at prøve, sanse og erfare i godt selskab.

Glæde. Vi værdsætter humor og glæde ved arbejdet og ser haven som et fristed, hvor der er tid og plads til nydelse, leg og fordybelse

Mangfoldighed. Vi hylder rummeligheden og tror på, at alle, som har lyst kan bidrage til Haven.  

Naturvidenskabeligt grundlag og helhedstænkning. Vi ønsker, at Havens formidling bygger på helhedstænkning og et naturvidenskabeligt grundlag og forholder sig åbent overfor eksperimenter, der udspringer af praktisk erfaring.

Følge og påvirke udviklingen. Den grønne omstilling betyder udvikling og forandring, og vi vil følge med og involvere os i den.