Hvorfor vælge økologisk dyrkede planter?

Planter, der er dyrket uden brug af pesticider og kunstgødning, belaster ikke i så høj grad natur og miljø, som planter dyrket på konventionel vis. Hvis vi fortsætter med det store forbrug af pesticider i verden, vil det få alvorlige konsekvenser for planter, dyr og mennesker. Biodiversiteten, og dermed også markens og havens mange nyttedyr, vil til sidst forsvinde. Det ser vi desværre allerede alvorlige tegn på. Ved økologisk dyrkning dræber vi ikke nyttedyrene; der bliver tværtimod flere nyttedyr, og de vil holde skadedyrene nede. Ved økologisk dyrkning forbliver jorden levende. Planterne bliver mere sunde og robuste og dermed mindre modtagelige for sygdomme og skadedyr. Desuden undgår vi ved økologisk dyrkning at forurene vores drikkevand med gift og at skade vores helbred med giftrester i frugt og grøntsager. I øvrigt får vi et sundere og ofte også et mere velsmagende produkt. Og ikke mindst opnår vi med økologiens kredsløbsprincip (organisk affald bliver til føde for nye planter), at vi i langt højere grad genbruger jordens ressourcer.

Lær af naturen
Hvis man er i tvivl om, hvordan og hvad der er bedst for plante- og dyreliv, så tænk på hvad der sker i naturen. Brug naturen som læremester. I naturen er jorden altid dækket. Til gavn for mikro- og makrolivet og planternes trivsel. I haverne skal vi gøre brug af det grønne og det brune jorddække. Det grønne jorddække i form af en stor mangfoldighed af forskellige planter, der dækker jorden og det brune jorddække i form af f.eks. kompost, træflis, hø og halm.