Havens daglige leder

Sanne Rubinke er den daglige leder i Økologiens Have, og det er hende, man skal henvende sig til vedrørende Havens daglige drift, indkøb, frivilligt arbejde, arrangementer m.v.

Brug denne mailadresse: mail@okologienshave.dk