Mere liv i jorden

Skrevet af Sten Porse for Økologiens Have. Redigeret i 2018

 

Jordens struktur

Gødning, jordbehandling og monokultur forringer hver især og tilsammen betingelserne for de organismer, som skal fastholde og udbygge jordens frugtbarhed.

Et nøgleelement i jordens frugtbarhed er humus. Det er et stof, der opstår som restprodukt efter de levende organismers nedbrydning af førne, dvs. rødder, blade, blomster, døde dyr osv. Når planternes rødder skal trives  rigtig godt, så skal de have adgang til både vand og luft samtidig. Det kan de få, når jorden er porøs, altså fyldt med hulrum, og det er den, når den har krummestruktur. Her er humus en vigtig forudsætning.

Regnorme

Men krummestruktur opstår ikke af sig selv, kun ved regnormenes behandling af jorden. Regnorm har man kun, hvis miljøet i jorden passer dem. Til et godt regnormemiljø hører foruden luft, vand, kalk og førne også samliv med et varieret liv af smådyr og mikroorganismer.

Man kan godt efterligne regnormenes venden rundt på jordlagene ved hjælp af mekanisk jordbehandling, men man får ikke sidegevinsten med, nemlig deres slim. Den og bakteriernes udsondring danner et klister, som stabiliserer krummestrukturen. Derfor er det vigtigt at pleje sin jords indhold af levende organismer. Til det hører, at der er føde nok i form af en rigelig og stabil forsyning af døde plantedele.

Variation – biodiversitet

Men det er også vigtigt, at livet i jorden er mest muligt varieret. Det har nemlig vist sig, at øget variation giver større robusthed overfor påvirkninger. Det betyder, at en jord med et rigt og varieret liv, også er en jord, som bevarer sin frugtbarhed selv under uheldige vejrforhold. Denne variation har man kun, når udbuddet af føde for de levende væsner er meget varieret.

 

Man bør undgå

at bruge kemiske gifte

at gøde med kunstgødning

at overgøde

at lade jorden ligge blottet

at lade jorden tørre ud

at tilføre jorden samme slags plantemateriale

at bruge kompost, der er helt omsat

at bearbejde jorden, så den blive til pulver

 

Man bør foretrække

at bruge forebyggende og biologisk bekæmpelse

at bruge organisme gødninger

at holde jorden dækket af levende eller døde planter

at tilføre kompost, der er lavet af varieret materiale

at tilføre kompost, som kun delvist er omsat

at behandle jorden skånsomt

 

Desuden bør man vænne sig til, at en naturlig jord, er en jord, hvor man finder mange slags kryb, og selvom de små skabninger ofte ser drabelige eller ulækre ud, så har de alle en vigtig rolle at spille i vedligeholdelsen af jordens frugtbarhed.