Arbejdsgrupper i Økologiens Have

Her har du en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper, der på nuværende tidspunkt er i Økologiens Have. Hvis du kunne tænke dig at være med i en af arbejdsgrupperne, kan du sende en mail til gruppens kontaktperson.

Ved andre praktiske eller ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med arbejdsgruppen, kontakter gruppens tovholder den daglige leder i Økologiens Have Sanne Rubinke.

 

Haven

Der er en fast havearbejdsdag hver torsdag, og derudover arbejdes der i haven dagligt, hvor temahaverne vedligeholdes. I løbet af året aftales der også weekendarbejde. Som frivillig på haveholdet deltager man bl.a. i lugning, såning, plantning, høst, jorddækning m.m.
 

Kontaktperson: Flemming Bohl


Kompost
Kontaktperson: Kirsten Jagd

 

Planter

Såning, formering og potning af planter til egen have og salg. Holdet passer også planter i væksthuse og på salgsarealer.
 

Kontaktperson: Hanne Næsborg Hansen

Café og butik

Frivillige har en servicefunktion i forhold til at byde besøgende velkommen, sælge entré, mad fra café, varer i butikken og planter. Caféopgaven er derfor også servering, kaffebrygning, samarbejde med køkkenet m.m. Rengøring i café/butik og på toiletter er en fælles opgave for café/butik- og køkkengruppen.
 

Kontaktperson: Sanne Rubinke

Køkken og rengøring

I køkkenet sørges der for bagning og madlavning til café og selskaber samt indkøb. Rengøring i café, butik og på toiletter er en fælles opgave for café/butik- og køkkengruppen.
 

Kontaktperson: Sanne Rubinke

Aktivitetsgruppe

Gruppen planlægger Havens program for hele sæsonen. Det kan være rundvisninger om søndagen, ferieaktiviteter, særlige aktiviteter for børn m.m. Til opgaven hører at træffe aftaler med rundvisere, foredragsholdere og andre, der stiller sig til rådighed for havens aktiviteter. Aktivitetsgruppen formidler beskrivelse af aktiviteter samt fotos videre til hjemmeside, presse og Facebook.
 

Kontaktpersoner: 
Dorte Nielsen
Lis Mønsted

Grøn Festival

Gruppen arbejder løbende med planlægning af Grøn Festival, som afholdes i slutningen af august. Opgave er også at søge midler til aktiviteten. Der er mange praktiske og organisatoriske opgaver i forbindelse med festivalen, og derfor er der brug for frivillige op til aktiviteten og på selve dagen.
 

Kontaktpersoner: 
Dorte Nielsen

Dyrehold

Dyrene skal passes 365 dage om året, og opgaverne på dyreholdet består i: fodring, pasning og pleje, renholdelse af stald og omgivelser samt deltagelse i aktiviteter – f.eks. pony- og æseltræk med børn. En vigtig del af opgaven er også at give dyrene kontakt og opmærksom.
 

Kontaktpersoner: Flemming Bohl og Freddie Vedel Nielsen

Pedel / Bygninger

Holdet sørger for løbende reparationer og vedligehold af bygninger og inventar. Det kan både være daglig vedligeholdelse og reparationer samt små byggeprojekter.
 

Kontaktperson: Sanne Rubinke

Væksthusarrangementer

Haven udlejer væksthuset til fester, arrangementer og aktiviteter. Der laves aftaler med lejerne om aktiviteten. Det kan f.eks. være alt fra et kaffeselskab til en fest med tre retter mad. Opgaverne i gruppen er indkøb, borddækning, forberedelse af mad til fester, rengøring, servicering af selskaber, oprydning og opvask.
 

Kontaktperson: Sanne Rubinke

Rundvisninger / Undervisning / Foredrag


Kontaktperson: Sanne Rubinke

Administration

Denne gruppe tager sig af forskellige administrative opgaver såsom: dyreholdsregistrering, koordinering af havens aftalekalender, faktureringer og lignende, men også virksomhedsplan, årshjul m.v.


Kontaktperson: Sanne Rubinke