Havens mange frivillige

Mange hjælper i dag Økologiens Have ved at bidrage med frivilligt arbejde i både have, café, butik m.v. Denne interesse har meget stor betydning for Havens eksistens, drift og udvikling. Forhåbentligt bliver det muligt hen ad vejen at ansætte ekstra personale til forskellige opgaver i Haven (og meget gerne i form af socialøkonomiske arbejdspladser), men det frivillige engagement håber vi vil fortsætte. Sammen med salg af Støttebeviser og økonomisk støtte i øvrigt giver den frivillige arbejdsindsats Økologiens Have en god folkelig forankring.

Hyggeligt fællesskab
Det frivillige engagement er nemlig langt fra kun arbejde. Der skal også være tid til at hygge sig sammen. Det sociale har høj prioritet, og Haven kan også bruges til særlige arrangementer for de frivillige.

Har du lyst til at være med?
Hvis du godt vil bidrage med frivilligt arbejde i Haven, kan du kontakte os (fx med den kontaktfunktion her nederst) - eller du kan møde op i Haven for en snak, høre nærmere om opgaver, blive skrevet på frivilliglisten og komme i gang. Og er der særlige arbejdsopgaver, som har din interesse, kan vi planlægge efter det.
 

Her kan du læse om de mange forskellige arbejdsgrupper i Økologiens Have ...

Og læs her om nogle af de mange frivillige i Økologiens Have ...
 

Jeg vil godt være en af de mange frivillige