Vanding

Jo mere der vandes, jo mere skal der vandes. Rødderne bliver ’dovne’ hvis der hele tiden vandes. Dvs. de nøjes med at have få rødder i jordoverfladen fremfor at udvikle et stort og dybtgående rodnet, som kan forsyne planten med vand og næringsstoffer i tørre perioder. Dette gælder både for planter i havens bede og for planter i krukker.

Ved kunstig vanding i havens bede tilføres der store mængder vand på én gang, hvilket får jorden til at klaske sammen, ilten forsvinde og jorden danne skorpe. Når der dannes skorpe, vil vandet have sværere ved at trænge gennem jordoverfladen i regnvejr, så der efterlades pytter på jorden fremfor at regnvandet fordeles jævnt i al jorden. Kun i ganske særlige tilfælde, som en ekstrem tør sommer, kan man blive nødt til at vande, og her er det vigtigt kun at vande sjældent, men til gengæld grundigt og dybtgående. Vand aldrig ude i jorden i solskin – kun planter i krukker/potter kan have behov for akut vanding, når solen skinner.

Planter i krukker og potter er man dog af og til nødt til at vande, fordi de har en begrænset mængde jord at vokse i. De skal dog først vandes, når jorden er tørret ud  i jordoverfladen, og så vandes der grundigt. Husk at sjatvanding er pjatvanding.