Landbrugsdelen i Økologiens Have

Haven råder over et samlet areal på 10,80 hektar, og hele ejendommen er økologisk autoriseret. 4,74 ha drives som decideret landbrug, primært med kløvergræs til afgræsning og slæt til vinterfoder til Havens husdyrhold. Resten af arealet fordeles mellem Havens forskellige haver m.m. til rekreative formål (3,99 ha) og øvrige arealer som bygninger, gårdsplads, veje og parkeringsareal (1,97 ha).

Der er søgt økologisk omlægningsstøtte og arealstøtte under Naturerhverv-ordninger til Havens landbrugsareal for 2016.
 

Økologisk arealtilskud

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer