Urtehaven - Naturmedicin

De fleste urter virker på flere måder i vores organisme. Det er hver enkelt arts unikke sammensætning af indholdsstoffer, der indikerer den terapeutiske (medicinske) effekt. Jo flere aktive indholdsstoffer der findes i planten, jo flere virkeområder har den.

De fleste planter, vi finder i natur og have, har en eller flere terapeutiske/medicinske egenskaber i mere eller mindre grad, alene på grund af deres indhold af vitaminer, mineraler og sporstoffer. I dag anvendes hovedsagligt de planter, der er videnskabeligt veldokumenterede, eller hvor man har stor erfaringsmæssig viden.

Planternes voksested og vækstbetingelser har stor betydning for mængden af indholdsstoffer og for graden af terapeutisk virkning.

Ikke alle urter er helt ufarlige at anvende. Mange kan enten hæmme eller øge virkningen af anden medicin. Andre er giftige i for høje doser. Derfor er det altid vigtigt at undersøge hver enkelt plantes virkning og dosis, samt sikre sig at det er den rigtige plante, man har fat i. Er man gravid eller tager anden medicin, bør man konsultere en uddannet behandler indenfor plantemedicin.

I afdelingen ”Naturmedicin” ses et bredt udvalg af de planter der i dag bliver brugt som lægeplanter.

Vi har ikke p.t. billeder på alle planter, men vi lægger dem på så snart vi har dem.

1. Vintersar

Saturéja montána  - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Kaldes også bønneurt. Flerårig, op til 30 cm høj stedsegrøn dværgbusk med kompakt vækst og forveddede stængler. Bladene er smalle, læderagtige og fyldt med kirtler, der giver planten en karakteristisk, behagelig duft. De uregelmæssige blomster, der er hvide, rosa eller violette sidder få sammen i bladhjørnerne. Blomstrer august-september. Frugten er en 4-delt spaltefrugt med ægformede delfrugter. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som krydderurt.

2. Hvidtjørn, engriflet

Crataégus monogýna - Rosenblomstfamilien (Rósaceae)

Løvfældende tætgrenet flerstammet busk eller mindre træ på 1-8 meter. Barken er gråbrun og furet i skarpe fremstående kamme. Bladene, der sidder spredte, er dybt fligede til fjersnitdelte, og de nederste sidestrenge er ofte bagudkrummede. De hvide eller rosa sødt duftende blomster sidder i mange-blomstrede halvskærmformede stande. Blomsterne, der er med én griffel, udvikles til røde bær med en sten. Blomstrer maj-juni.Vokser vildt i DK og er plantet i haver og parker.

3. Toårig natlys

Oenothéra biénnis - Natlysfamilien (Onagraceae)

Kaldes også ”klokken 8-blomst”. Toårig plante med kødfuld pælerod, som det første år danner bladroset og næste år fremskyder en 75-100 cm lang stængel med spredte blade. Bladene er aflange og spidse, og især bladrosetten kan have røde toner i de ellers grønne blade. I den endestillede blomsterklase åbner der sig hver aften en til to velduftende blomster med fire gule kronblade og let bølget kant. Frugten er en 4-rummet kapsel med glatte frø. Blomstrer juni-september. Dyrkes som haveplante og vokser vildt hist og her i DK på sand- eller grusbund på sandstrande, vejkanter, ruderater og grusgrave.

4. Amerikansk storkenæb

Geránium maculátum - Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

 

Flerårig, op til 60 cm høj urt med oprette stængler. De langstilkede, hårede blade er håndsnitdelte med 5-7 groft tandede afsnit. Blomsterne sidder i løse klaser i toppen af blomsterstængler og er purpur-violetfarvede, sjældent hvide. Blomstrer maj-juli. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som havestaude.

 

 

5. Citron-aloysia

Aloýsia citrodóra - Jernurtfamilien (Vérbenaceae)

Flerårig, op til 2 meter høj løvfældende busk, der tidligere blev kaldet Citronverbena. De op til 8 cm lange spidse blade udsender en stærk citrusduft ved berøring. Blomsterne, som er hvide-lysviolette, udvikles i endestillede klaser i august-september. Frugterne, som ikke udvikles under danske vækstforhold, er spaltefrugter, der deles i to, nødagtige kerner. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som krydderurt og overvintres frostfrit.

6. Almindelig blomsterkarse

Tropaéolum május - Tropæolumfamilien (Tropáeolaceae)

Kaldes også tallerkensmækker og nasturtium. Enårig urt med en krybende og delvist slyngende vækst. Stænglen er glat og tyk, men skrøbelig. Bladene er hele og skjoldformede. De gule-orange-røde blomster udvikles enkeltvis fra bladhjørnerne i juni-oktober. Frugten er en delfrugt, som spaltes i tre dele. Hele planten lugter og smager skarpt af sennepsolier, dvs. kål- eller sennepsagtigt. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som pryd- og nytteplante.

7. Strand-kvan

Angélica archangélica ssp. litoralis - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

To- eller flerårig, op til 2 meter høj plante med kraftig pælerod og kraftig, opret vækst. Den cylindriske, hule stængel, der ofte er purpurfarvet, bærer spredte blade, som er 2-3 gange fjersnitdelte med ægformede, tandede småblade. Bladene har opblæste bladskeder. Udvikler kraftigt hvælvede dobbeltskærme med gulgrønne blomster. Blomstrer juni-juli. Frugten er en aflang ægformet, sammentrykt 2-delteligspaltefrugt.  Strand-Kvan vokser hist og her i DK, primært kystnært mens Fjeld-Kvan dyrkes som krydderurt og prydplante. Advarsel: Indeholder stoffer der i forbindelse med sollys kan give skader på huden.

8. Chili

Cápsicum L. - Natskyggefamilien (Solánaceae)

Enårig plante med opret busket vækst. Bladene er glatte og elliptiske. De hjulformede, hvide blomster sidder enligt eller få sammen, hvor stænglen forgrener sig. Blomstrer juni-september. Frugten er et hult bær hvor farve, form og smag afhænger af art og sort. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som grønsag og krydderurt.

 

9. Citronmelisse

Melísssa officinális - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Kaldes også hjertensfryd. Flerårig, op til 80 cm høj citronduftende staude med busket vækst. Stænglen er stærkt forgrenet, håret og med modsatte blade der er ægformede og groft takkede. Ved bladhjørnerne udvikles blomsterkranse med få små hvide blomster i juli-september. Populær krydderurt og staude samt god biplante. Findes forvildet i DK nær beboelser. 

 

10. Sæbeurt

Saponária officinális - Nellikefamilien (Caryophýllaceae)

Flerårig, op til 70 cm høj plante med opstigende vækst. De ugrenede stængler bærer modsatstillede glatte, lancetformede blade. Udvikler endestillede blomsterstande i juli-september; de enkelte blomster er 5-tallige og med hvide eller svagt lyserøde kronblade. Frugterne er kapsler med mange frø. Dyrkes som prydplante og ses forvildet hist og her i DK omkring bebyggelse.

11. Stevia

Stévia rebaudiána - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, varmeelskende, 40-60 cm høj plante med opret og kompakt vækst. Kaldes også sukker-plante. De modsatte blade er elliptiske, rundtakkede og sødtsmagende. Rigtblomstrende med hvide blomster i fåtallige småskærme, der er samlet i endestillede stande. Frøene modner dårligt i Danmark. Er ikke vinterhårdfør og dyrkes mest som enårig krydderurt. Vokser ikke vildt i DK. 

12. Hjulkrone

Borágo officinális - Rubladfamilien (Boráginaceae)

Kaldes også agurkeurt. Enårig, op til 70 cm høj urt med forgrenet, opret vækst. De kraftige stængler bærer spredte blade, som er lancet- til ægformede. Stængel og blade er tæt besat med stikkende børstehår. Blomsterne udvikles i endestillede svikler og de enkelte blomster er 5-tallige og hjulformet udspærrede med blå kronblade. Blomstrer maj-oktober. Værdifuld biplante. Ses forvildet hist og her i DK omkring bebyggelse.

13. Kardon

Cýnara cardúnculus - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig kraftig tidsellignende plante, der kan blive 80-150 cm høj. Er nært beslægtet med artiskok. Har dybt indskårne, let tornede, grågrønne blade og kraftige, meterhøje stængler med store, blålilla blomsterkurve i toppen. Blomstrer august-september. Vokser ikke vildt i DK. Dyrkes mest som enårig grøntsag, da den dårligt tåler den våde, kolde danske vinter.

14. Fransk estragon

Artemísia dracúnculus - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 60-100 cm høj plante med svagt forgrenet vækst. De oprette, stive stængler har spredte, linjeformede blade med svag anisagtig duft. Blomsterne er samlet i små kurve, som danner små stande ved bladhjørnerne. De enkelte blomster er hvide-lysegrønne og ganske små. Frugten er en nød med en kort fnok. Udvikler sjældent blomster eller frø under danske vækstforhold. Vokser ikke vildt, men dyrkes som krydderurt.

15. Etageløg

Állium x prolíferum - Løgfamilien (Álliaceae)

Flerårig 40-60 cm høj løgplante, der også kaldes egyptisk løg, træløg og luftløg. Planten danner løg både over og i jorden. Første år udvikler planten kun et par hule, blågrønne stængler men i løbet af de næste to år vokser planten kraftigt, og der dannes små uanselige hvide blomster i toppen af de stænglen, som følges af klynger af små topløg på størrelse med hasselnødder. Begge typer løg kan anvendes. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som grøntsag.

16. Almindelig Sandløg

Állium vineále - Løgfamilien (Álliaceae)

Flerårig, 40-60 cm høj løgvækst. Stænglen er opret, grågrøn og cylindrisk med omsluttende bladskeder. Bladene er cylindriske, hule, grågrønne og glatte, men visner tidligt. Udvikler endestillede blomsterstande med talrige, bittesmå yngleløg og få til mange blomster. Standen er støttet af et but højblad. Blomsterne er grønlige, hvide eller rødviolette. Blomstrer juli-august.  Frugterne er 3-rummede kapsler med få, sorte frø. Vokser vildt hist og her i DK på tør, kystnær gerne kalkrig bund på strandoverdrev, grønklitter, kystskrænter og vejkanter. Dyrkes som nytte- og krydderplante.

17. Hvidløg

Állium sátiva - Løgfamilien (Álliaceae)

Flerårig løgplante, der bliver 30-80 cm høj. Har flade blågrønne blade og udvikler en kugleformet blomsterstand af små hvidlige blomster (blomstrer sjældent i DK). Som overvintringsorgan udvikles et løg omgivet af en hvidviolet hinde og sammensat af små trekantede sideløg, de såkaldte fed. Blade og løg har en skarp aromatisk duft og smag. Formeres vegetativt med sideløg. Er en højt skattet køkkenurt. Vokser ikke vildt i DK.

 

18. Arnica

Árnica montána - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Kaldes også Volverlej. Flerårig, op til 60 cm høj, aromatisk kirtelhåret urt. Med grundstillet roset og opret stængel med modsatte elliptiske og helrandede blade. Blomsterstænglen bærer én stor, endestillet kurv og nogle få mindre, sidestillede kurve. Kronbladene er gul-orange og randkronerne er meget lange, mens skivekronerne er ganske korte. Blomstrer juni-juli. Frøene er forsynet med en håragtig fnok. Er vildtvoksende men sjælden i DK på kalkfattig sand- eller humusbund på overdrev, heder, skove og skovbryn. Dyrkes som havestaude.

19. Lægekvæsurt

Sanguisorba officinalis - Rosenfamilien (Rosaceae)

Flerårig, 30-90 cm høj urt. De furede lysegrønne stængler er oprette og forgrenede. Bladene, som sidder i en grund-stillet roset, er uligefinnede og bærer smalt ægformede, tandede småblade. Oversiden er blank og mørkegrøn, mens undersiden er blågrøn. Udvikler mørkt rødbrune blomster i endestillede ovale aks. Blomstrer juni-august. Frugterne er små nødder. Vokser vildt i DK på fugtig bund, men er sjælden. Dyrkes som havestaude og forvildes også herfra

20. Ægte laurbær

Laúrus nóbilis - Laurbærfamilien (Lauraceae)

Stedsegrønt træ eller busk. Bladene, som dufter krydret, er elliptiske og læderagtige med kruset, tandet rand. Oversiden er skinnende mørkegrøn, og undersiden er lysegrøn. Udvikler små, korte blomsterstande i skudspidserne. De enkelte blomster er bleggule til grøngule og dufter sødligt. Blomstrer marts-april. Frugterne, som ligner oliven, er først grønne, men bliver sorte ved modenhed. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes i krukker og overvintres i drivhus.

21. Lægekulsukker

Sýmphytum officinále - Rubladfamilien (Boráginaceae)

Flerårig, 40-100 cm høj stivhåret urt med opret vækst. Med ustilkede æg-lancetformede blade der fortsætter i en bred vinge på stænglen. Udvikler nikkende, violet-rødlige eller hvidgule klokkeformede blomster i sidestillede kvaste. Blomstrer juni-august. Frugten er en 4-delelig spaltefrugt med glatte skinnende frø. Vokser vildt i DK ved bebyggelse og vejkanter men er sjælden. Dyrkes som havestaude

22. Læge-stregbælg

Galega officinalis - Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Flerårig, 30-120 cm høj urt. Stænglerne bærer uligefinnede blade med 5-8 par smalt lancetformede-ovale småblade, der ofte er brodspidsede. I bladhjørnerne udvikles langstilkede blomsterklaser med hvide, blå-årede blomster. Blomstrer juli – august. Bælgene er oprette, smalle, trinde og glatte med mange frø. Dyrkes som prydplante og forvildes sjældent herfra.

23. Lægebetonie

Stáchys officinális - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Kaldes også lægegaltetand. Flerårig, op til 80 cm høj urt med opret vækst. Danner først bladroset, hvorfra den firkantede stængel skyder frem. De modsatte blade er ovale, rundtakkede og med hjerteformet grund. Stængler og blade er hårede. Blomsterstanden er akslignende og med kranse af purpurrøde blomster. Blomstrer juli-august. Frugterne spaltes i nødagtige delfrugter. Dyrkes som havestaude, og ses meget sjældent vildtvoksende i DK i egekrat, vejkanter og skrænter.

24. Stilkeg

Quércus róbur - Bøgefamilien (Fágaceae)

Op til 30 m højt, løvfældende træ med bred, kegleformet krone. Stammen er kort og tyk med svære og krogede hovedgrene, der er næsten vandrette. Barken er grå og furet. Bladene er omvendt ægformede med et par "øreflipper" ved enden af stilken, og med 3-6 par afrundede uens lange lapper. De gulgrønne hanblomster sidder i lange hængende rakler fra sidste års skud, mens de røde hunblomster står lige op i rakler fra de nye skud. Blomstrer i maj. Frugten er et stilket agern. Almindelig i DK. Kan blive 400-500 år og enkelte ældre end 1000 år.

25. Prikbladet perikon

Hypéricum perforátum - Perikonfamilien (Hypéricaceae)

Kaldes også Johannesurt. Flerårig, 40-60 cm høj urt med opret, stiv vækst. Stænglerne forveddede ved grunden, med 2 tydelige længdelister og foroven tæt grenede. De modsatte, smalle ovale blade er med talrige små, mørke prikker (kirtler). Blomsterne sidder i endestillede kvaste, er smørgule med mørke prikker og indeholder et gult og rødt farvestof. Blomstrer juli-september. Frugten er en 3-rummet mangefrøet kapsel. Vildtvoksende og almindeligt forekommende i DK på overdrev, tørre enge, strandoverdrev, vejkanter og i lysåbne skove og krat.

 

26. Vejbred

Plantágo major, Plantágo lanceoláta - Vejbredfamilien (Plantáginaceae)

Flerårige, 15-30 cm høje urter med rosetstillede blade og et enkelt, opret blomsterskud. Bladene er græsgrønne sjældent purpurfarvede, bredt ægformede eller lancetformede og helrandede med buede strenge og hel rand. Bladstrengene er forlænget ned i stilken, hvilket gør den svær at trække over. De mange små blomster sidder i en endestillet aksformet blomsterstand på den bladløse stængel. Blomstrer maj-september. Frugten er en buddike (kapsel med låg) med kun få frø. Vildtvoksende og almindeligt forekommende i DK

27. Mælkebøtte

Taráxacum - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 10-50 cm høj plante med kraftig pælerod og roset af tandede blade – kaldes derfor også løvetand. Bladene omgiver hule oprette blomsterstængler, der hver bærer en 3-6 cm bred kurv af gule tungeformede blomster. Hele planten indeholder mælkesaft. Frugten er en nød med paraply-formet fnok. Blomstrer forår og eftersommer. Vildtvoksende og almindeligt forekommende overalt i DK.

28. Almindelig kommen

Cárum cárvi - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Toårig, 25-60 cm høj, rigt forgrenet urt. Har kantet og hul stængel, der bærer 2 gange fjersnitdelte blade, som danner et let løv. Kendes på bladenes hindekantede bladskeder og frynsede flige. Danner flade dobbeltskærme med små hvide (evt. rødlige) blomster i småskærmene. Blomstrer maj-juni. Frugten er en brun, aflangt ægformet 2 -delelig spaltefrugt (kommenfrø). Blade og frø dufter af kommen ved knusning. Er vildtvoksende i DK i vejkanter, på overdrev og enge og ved beboelser. Dyrkes som krydderurt.

29. Dild

Anéthum gravéolens - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Enårig, 40-100 cm høj urt med karakteristisk duft og smag. Med hule, oprette blågrønne stængler, der bærer fjersnitdelte blade med trådformede afsnit. Udvikler dobbeltskærme med gulblomstrede småskærme. Blomstrer juli-august. Frugten er er en kraftig sammentrykt 2-delelig spaltefrugt. Dyrkes som krydderurt, hvor blade, skærme og frø anvendes. Findes forvildet enkelte steder i DK.

 

 

30. Havekørvel

Anthríscus cerefólium - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Enårig, 20-70 cm høj plante med opret, busket vækst. Hele planten dufter af anis ved knusning. Stængler hule og glatte, men behårede ved bladenes basis. Bladene er flere gange fjersnitdelte med tandet rand. Udvikler dobbeltskærme med hvidblomstrede småskærme. Blomstrer maj-juli. Frugten er en smalt lancetformet sortglinsende 2-delelig spaltefrugt. Dyrket i haver som køkkenurt og herfra forvildet til naturen.  

 

31. Havekarse

Lepídum satívum - Korsblomstfamilien (Brássicaceae)

Enårig 15-40 cm høj plante, med en stiv opret vækst. Stænglen er glat, blådugget og øverst forgrenet. Bladene er fligede, de øverste sommetider hele. De små rosa-hvide blomster udvikles i endestillede, aksagtige stande. Frugterne er ægformet sammentrykte skulper med få frø. Blomstrer juni-august. Planten dyrkes mest i vindueskarmen og anvendes i kimstadiet som grønt drys, men dyrkes også i køkkenhaven. Vildtvoksende i DK på ruderater og i vejkanter, men er sjælden.

32. Sortkommen

Nigélla satíva - Ranunkelfamilien (Ranúnculaceae)

Enårig, 15-50 cm høj plante med en opret, spinkel vækst. Stænglen er med spredte, fint fjerdelte blade. Blomsterne udvikles på endestillede skud og er regelmæssige med 5-10 hvide eller svagt lyseblå kronblade. Blomstrer maj–juni. Frugterne er kapsler med talrige, skarptsmagende sorte frø. Er ikke vildtvoksende i DK, men dyrkes som køkkenurt, da både frø og blomster kan spises.

 

33. Almindelig persille

Petroselínum críspum - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Toårig, 40-70 cm høj plante med karakteristisk duft og smag. Første år med roset af glinsende glatte 2 gange fjersnitdelte blade. Bladene er krusede (var. crispum) eller glatte (var. Neapolitanum). Andet år udvikles dobbeltskærme med gulgrønne blomster i småskærme på oprette massive stængler. Blomstrer juni-juli. Frugten er en ægformet 2-delelig spaltefrugt. Populær krydderurt. Findes sjældent forvildet fra dyrkning i DK langs veje, i grus- og kalkgrave, på skrænter og affaldspladser. 

34. Anisisop

Agastáche foenículum - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, 70-80 cm høj urt, der også kaldes almindelig indianermynte. Har oprette stængler med ovale savtakkede blade, der kan ligne brændenældeblade. Udvikler oprette violette blomsteraks, der tiltrækker bier og andre insekter. Blomstrer juli-oktober. Hele planten dufter af lakrids, og på varme sommerdage kan planten duftes på mange meters afstand. Vokser ikke vildt i DK, men dyrkes som staude og krydderurt.

35. Stor nælde

Urtíca dioíca - Nældefamilien (Urtícaceae)

Flerårig, 30-200 cm høj bestandsdannende håret urt med rigt forgrenet jordstængel og opret vækst. Med firkantede stængler, der bærer modsatte, ovale-hjerteformede, takkede blade. Undersiden af bladene med kiselhår, som knækker ved berøring og sprøjter en irriterende gift ind i huden. Planterne er rent hunlige eller rent hanlige (=tvebo, dioik). Blomsterne udvikles i grenede nøgler ved skudspidserne. Blomstrer juni-august. Frøene er nødder. Almindeligt overalt i DK.

36. Almindelig pigæble

Datúra stramónium - Natskyggefamilien (Solánaceae)

Enårig, 30-100 cm høj plante med busket vækst. Stænglen er gaffelgrenet, lysegrøn til violet og med store ægformede, dybt tandede blade. Blomsterne er 5-10 cm lange, hvide, tragtformede og åbner sig om natten. Frugterne er ægformede kapsler, piggede og på størrelse med valnødder. Ved modenhed åbner de sig i fire kamre med sorte frø. Blomstrer juli-oktober. Planten lugter ubehageligt, når man knækker eller beskadiger den. Findes hist og her forvildet i DK nær bebyggelse og på affaldspladser. Advarsel: Planten er meget giftig                

37. Skopolaminurt

Scopólia carniólica - Natskyggefamilien (Solánaceae)

Flerårig, 20-60 cm høj urt med opret vækst. Med glatte, kantede stængler, der forneden bærer skælformede blade og foroven elliptiske-lancetformede, lysegrønne, helrandede blade. I bladhjørnerne udvikles hængende, klokkeformede blomster med brunviolet yderside og gulgrøn inderside. Blomstrer april-juni. Frugten er en 1 cm bred kuglerund kapsel. Findes forvildet i DK nær beboelser, men er sjælden. 

Advarsel: Planten er giftig

 

38. Løvstikke

Levísticum officinále - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Flerårig, 1-2 meter høj kraftigtvoksende urt. Kaldes også maggiurt pga. den kraftige krydrede duft og smag. Med oprette glatte, blålige, hule stængler. Bladene er glinsende, store og dobbelt fjersnitdelte. Udvikler dobbeltskærme med små- og tætblomstrede småskærme af bleggule blomster. Blomstrer juni–august. Frugten er en sammentrykt 2-delelig spaltefrugt, som spaltes ved modenhed. Dyrkes som krydderurt. Findes forvildet i DK nær beboelser, men er sjælden.

39. Almindelig gyldenris

Solidágo virgaúrea - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 25-80 cm høj plante med en stiv opret vækst. Stænglerne der er stive og ofte rødlige forneden, bærer spredte lancetformede, tandede blade. Udvikler løse stande af gule kurveblomster i skudspidserne og de nærmeste bladhjørner. Blomstrer juli-september. Frugterne er nødder med en hårformet fnok. Vokser vildt i DK og dyrkes som havestaude.

40. Gråbynke

Artemísia vulgáris - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig 50-150 cm høj plante med stiv, opret vækst. Stænglerne er furede og mørkt rødbrune ofte rødligt anløbne. Bladene sidder spredte og er dobbelt fjersnitdelte, hvidfiltede på undersiden og grønne på oversiden. Udvikler tætsiddende, oprette-udstående kurve i en bladbærende, endestillet og åbent forgrenet top. Kronbladene er rødlige eller gule. Blomstrer juli-august. Frøene er ganske små. Vokser vildt overalt i DK.

41. Krusemynte

Méntha spicáta var críspa - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Sort af grøn mynte (Mentha spicata). Flerårig, 30-70 cm høj urt med opstigende vækst. Stænglerne er firkantede med modsatte, elliptiske stærkt krusede blade. Udvikler endestillede, blomsteraks med små rosa-lilla læbeblomster. Blomstrer juni-august. Frugterne er kapsler med små nødder. Dyrkes som krydderurt, og kan findes forvildet på fugtig bund nær bebyggelse. Alle overjordiske dele af planten indeholder æteriske olier, som giver den en karakteristisk lugt og smag.

42. Glat lakrids

Glycyrrhiza glabra - Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Flerårig, op til 1 m. høj plante med opret buskagtig vækst. Får en kraftig, dybtgående pælerod med grove siderødder. De glatte stængler bærer spredtstillede, uligefinnede blade med helrandede, glatte småblade. Oversiden er lysegrøn og undersiden blågrøn. Fra bladhjørnerne udvikles korte slanke aks med lyslilla blomster. Blomstrer juni-september. Udvikler glatte bælge med nogle få frø. Kan dyrkes i DK, men breder sig nemt. Roden kan høstes efter ca. 7 år

43. Fennikel

Foenículum vulgáre - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

To- eller flerårig, op til 2 m høj plante med anisduft og -smag. Med oprette og rigt grenede, massive, blåduggede stængler der bærer 3-5 gange fjersnitdelte blade med trådformede afsnit. Udvikler talrige, svagt hvælvede dobbeltskærme med gulblomstrede småskærme. Blomstrer juni-september. Frugten er en aflangt oval, mørkebrun to-delelig spaltefrugt. Dyrkes som køkkenurt og prydplante. Findes forvildet enkelte steder i DK, dog i tiltagende omfang.

44. Almindelig koriander

Coriándrum satívum - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Enårig, 30-60 cm høj urt med karakteristisk særegen duft og smag. Med oprette og massive stængler, der nederst bærer fjersnitdelte blade med groft takkede ægformede afsnit og øverst bærer 2-3 gange fjersnitdelte blade med linieformede afsnit. Udvikler dobbeltskærme med hvide-rosa blomster i småskærmene. Blomstrer juni-august. Frugten er en kugleformet, lysebrun spaltefrugt. Dyrkes som krydderurt hvor blade og frø anvendes. Findes af og til forvildet i DK – både fra dyrkning og via kosten på rensningsanlæg.

 

45. Almindelig husløg

Sempervírum tectórum - Stenurtfamilien (Crássulaceae)

Flerårig, tørketålende plante med tæppedannende bladrosetter. Bladene er sukkulente, aflange-omvendt ægformede og brodspidsede. Ved bladhjørner dannes siderosetter. Op til 40 cm høj grenet blomsterstængel med flere, mangeblomstrede svikler med stjerneformede, blegrøde-lilla blomster. Blomstrer juli-august. Bladrosetten dør bort efter afblomstring. Frugten er en bælgkapsel med mange frø. Formeres ved siderosetter og (sjældnere) frø. Dyrkes som stenbedsplante. Findes forvildet i DK på tør, åben bund.

46. Karryplante

Helichrýsum itálicum - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 20-60 cm høj stedsegrøn halvbusk. De unge plantedele er gråfiltede. Bladene er smalle med omrullet bladrand. De gyldengule kurveblomster udvikles i en halvskærm på en høj stængel (som på røllike). Med fin karrylugt, men har intet med blandingskrydderiet karry at gøre. Blomstrer juni-september. Dyrkes som krydderurt og prydplante. Kan overvintre på et beskyttet sted eller i drivhus.

47. Almindelig Sankthansurt

Hyloteléphium teléphium ssp. maximum - Stenurtfamilien (Crássulaceae)

Flerårig, 20-50 cm høj urt med tueformet, opret vækst. Stænglen er opret og ofte rødlig med spredte eller modsatte blade. Bladene er sukkulente, glatte, ovale og rundtakkede. Kan danne nye planter fra afrevne blade. De gulhvide-gulgrønne blomster udvikles i en endestillet, halvskærmformet top af gaffelkvaste. Blomstrer august-september. Frugterne er bælgkapsler med mange frø. Dyrkes som prydplante og vokser vildt i DK på tør, åben stenet bund i grusgrave, på overdrev, skrænter, stendiger og strandvolde.

48. Havepurpursolhat

Echináceae purpúrea - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 80-120 cm høj ruhåret plante med opret, stiv vækst. Stænglerne er let furede med spredte blade, der er ovale-bredt lancetformede og groft tandede. Blomsterne er samlet i kurve med mørke skiveblomster på en hvælvet kurvebund og lyslilla-violette randblomster. Blomstrer juli-september. Frøstanden er stikkende og halvkugleformet som søpindsvinet (Echino betyder søpindsvin på græsk). Dyrkes som pryd- og lægeplante. Vokser ikke vildt i DK.

49. Bjørnerod

Méum athamánticum - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Flerårig, op til 70 cm høj kompakt plante med busket vækst. Med oprette, glatte, massive stængler fra en tæt kappe af gamle bladrester. Bladene er 3-gange fjersnitdelte med hårfine afsnit. Udvikler dobbeltskærme med hvid-rosa blomster i småskærmene. Blomstrer maj-juli. Frugten er en oval, svagt sammentrykt rødbrun spaltefrugt. Hele planten har aromatisk duft ved knusning. Dyrkes som prydplante og køkkenurt. Findes sjældent forvildet i DK.

50. Asparges

Asparágus officinális - Aspargesfamilien (Asparágaceae)

Flerårig, 60-100 cm høj plante med jordstængel, hvorfra der skyder talrige oprette, glatte skud, som bærer hindeagtige skæl i stedet for blade. Skuddene er tæt forgrenede med knippestillede og nåleagtige sideskud. Udvikler hængende, gulgrønne klokkeformede blomster ved grenvinklerne. Blomstrer juni-juli. Frugten er et lakrødt bær. Planten vokser vildt hist og her i DK på strandoverdrev og –skrænter, og dyrkes som grøntsag.

51. Apotekerrose

Rósa gállica var. officinális - Rosenfamilien (Rósaceae)

Sort af fransk Rose (Rosa gallica), også kaldet eddikerose. Op til 1,2 m høj løvfældende busk med en stift opret vækst. Grenene er tæt besat med uens lange, rette eller bagudbøjede torne og børsteagtige kirtelhår. Bladene er friskgrønne og med savtakket rand. Udvikler stærkt duftende halvfyldte, karminrosa blomster på endestillede kortskud. Frugten er et højrødt til orangerødt, aflangt hyben. Blomstrer juni-juli. Dyrkedes af middelalderens munke, og er nok den mest kendte gallicarose, både som haverose og fra bøgernes verden. Vokser ikke vildt i DK.

 

52. Almindelig pimpinelle

Pimpinella saxifraga - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

Flerårig, 20-60 cm høj plante. Stænglen er glat eller dun-håret og massiv eller hul i frugtstadiet. Grundblade er enkelt fjersnitdelte og stængelblade er dobbelt fjersnitdelte. Øvre stængelblade har veludviklet, ofte rødligt anløben bladskede, men meget reduceret bladplade. Udvikler hvide (sj. rødlige) blomster i dobbeltskærme. Blomstrer juni-august. Frugten er ægformet og fint stribet med utydelige ribber. Vokser vildt i DK på veldrænet, åben bund.

53. Rødkløver

Trifólium praténse - Ærteblomstfamilien (Fábaceae)

Flerårig, 15-50 cm høj urt med en opstigende eller opret vækst. Stænglerne er fint hårede og let furede. Bladene sidder spredt, og er trekoblede med elliptiske småblade, ofte med lys plet. Bladene har to fodflige, der er brat tilspidsede. Danner endestillede blomsterhoveder med røde, smalle ærteblomster. Blomstrer maj-september. Frugterne er rette bælge med et til tre frø. Vokser vildt overalt i DK. Anvendes i haver til grøngødning samt som landbrugsafgrøde.

 

54. Filtbladet kongelys

Verbáscum thápsus - Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)

Toårig, 30-150 cm høj plante med en opret vækst. Det første år dannes en grundstillet bladroset. Det andet år fremskyder en stiv, kraftig, vinget stængel med skruestillede blade. Bladene er smalt elliptiske og tæt gråfiltede. Udvikler gule blomster i et enkelt endestillet blomsteraks. Blomstrer juli-august. Frugterne er kapsler med mange frø. Dyrkes som prydplante. Vokser vildt i DK på tør, ret næringsrig bund på strandoverdrev, skrænter, grusgrave og udyrket jord, men er sjælden.

 

55. Almindelig hør

Linum usitatissimum - Hørfamilien (Linaceae)

Énårig, 30-80 cm høj, spinkel opret plante. Stænglerne bærer mange spredte, helrandede, smalle blade. Over- og undersiden er ensartet grågrøn. De regelmæssige blomster, der er himmelblå eller sj. hvide, bæres i kvast for enden af stænglen. Blomstrer juli-august. Frugten er en kugleformet kapsel med blanke frø. Frøene spirer villigt på egnede voksesteder. Gammel kulturplante og herfra forvildet i DK til uopdyrket jord og affaldspladser.

56. Moskus-katost

Málva moscháta - Katostfamilien (Málvaceae)

Flerårig, 30-80 cm høj urt med opret og forgrenet vækst. Stænglerne er med lange, udstående hår. Bladene sidder spredte; de nederste er håndlappede, mens de øverste er snitdelte. Udvikler 1-3 rosa eller hvide blomster i bladhjørnerne. Blomstrer juli-september. Frugten er en spaltefrugt, der spaltes i nødagtige delfrugter. Vokser vildt i hele DK og dyrkes som prydplante.

57. Havestokrose

Álcea rósea - Katostfamilien (Málvaceae)

To- eller flerårig, 120-200 cm høj stivhåret urt med opret og kraftig stængel. De store blade er kredsrunde-hjerteformede, lappede og ru. Med rosenlignende blomster, der sidder i bladhjørnerne og danner en lang, klaselignende top. Blomsterne kan have næsten alle farver, undtagen blå. Frugten er en flad, ostelignende spaltefrugt. Blomstrer i juli-oktober. Dyrkes som prydplante og vokser forvildet enkelte steder i DK.

 

58. Lægestokrose

Althaéa officinális - Katostfamilien (Málvaceae)

Flerårig, op til 120 cm høj fløjlshåret plante med kraftig pælerod. Med oprette stængler, der bærer spredte blade; de nederste er håndlappede, de øverste mere smalle og takkede. Udvikler lyserøde blomster i bladhjørnerne. Blomstrer i juli-september. Frugten er en flad, ostelignende spaltefrugt. Vokser vildt i DK på våd næringsrig bund i rørskove og grøfter men er meget sjælden og derfor fredet. Dyrkes som prydplante.

59. Almindelig katost

Málva Sylvéstris - Katostfamilien (Málvaceae)

To-flerårig, 40-100 cm høj urt med opret eller opstigende håret stængel. Med spredte håndlappede blade. I bladhjørnerne udvikles blomsterknipper, som består af 2-6 rødviolette stokroseagtige blomster med mørke årer. Blomstrer juni-september. Frugten er en flad ostelignende spaltefrugt. Er vildtvoksende i det meste af DK på tør næringsrig bund på vejkanter, skrænter, ruderater og ved bebyggelse. Dyrkes som prydplante.

60. Gul snerre

Galium verum - Krapfamilien (Rubiaceae)

Kaldes også Jomfru Marias sengehalm. Flerårig, 10-60 cm høj urt med krybende til opstigende vækst. Stænglen er foroven svagt håret og med lave ribbe. De glinsende, nåleagtige blade har tilbagerullet kant, og sidder ofte i 8-tallige kranse. Udvikler små gule blomster i tætte, endestillede toppe med sødlig krydret duft af kumarin. Blomstrer i juni-august. Frugten er en sort spaltefrugt med 2 nødagtige delfrugter. Vokser vildt i DK på soleksponeret bund.

61. Vellugtende kamille

Matricária recutáta - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Enårig, 20-60 cm høj velduftende urt. Med oprette forgrenede stængler, som bærer spredte blade, der er 3 gange fjersnitdelte med trådsmalle brodspidse afsnit. Blomsterne er samlet i endestillede kurve med hul og hvælvet kurvebund. Med hvid randkrone og gul skivekrone. Blomstrer juni-oktober. Frugten er en nød. Alle overjordiske dele af planten lugter af kamille. Vokser vildt i DK, mest på vandlidende jord, men er sjælden.

 

62. Tørst

Frángula álnus - Vrietornfamilien (Rhámnaceae)

Løvfældende, op til 7 meter høj busk med åben vækst. Barken er grå med lyse korkporer. Bladene sidder spredte og er ovale med hel rand. De hvide små blomster udvikles i kvaste ved bladhjørner-ne. Blomstrer juni-juli. Frugterne er bær, som skifter farve fra grønt over rødt til sort. Alle dele af planten har en ram lugt. Vokser vildt i det meste af DK på fugtig bund i skove, krat og moser. 

Advarsel: Planten er giftig    

63. Skovjordbær

Fragária vésca - Rosenfamilien (Rósaceae)

Flerårig, 5-15 cm høj urt med tueformet vækst og lange rodslående udløbere. Danner grundstillede bladrosetter med 3-fingrede blade med elliptiske, savtakkede blade. Udvikler hvide blomster i små stande på særlige, oprette skud. Frugterne er falske frugter, der består af den opsvulmede, røde frugtbund med mange indlejrede nødder. Blomstrer maj-juni. Vokser vildt i det meste af landet.

64. Rude

Rúta gravéolens - Rudefamilien (Rútaceae)

Delvis stedsegrøn, op til 1 meter høj halvbusk med opret, busket vækstform. De nederste dele af grenene forvedder ofte. Bladene er spredte, blåduggede og 2 gange fjersnitdelte med spatelformede helrandede afsnit. Udvikler klaser af gulgrønne gule blomster i spidsen af skuddene. Blomster juni-august. Frugterne er 4- eller 5-rummede kapsler med mange frø. Vokser ikke vildt. Dyrkes i haver.

Advarsel: Giftig, fremkalder brandsårslignende eksem ved hudkontakt  

65. Almindelig løvefod

Alchemílla vulgáris - Rosenfamilien (Rósaceae)

Flerårig, 5-50 cm tæppedannende urt med opstigende stængler. Bladene er nyre- hjerteformede, lappede og takkede og kan udskille vandperler på bladkanten (guttation). De små gulgrønne blomster sidder i endestillede kvaste på særlige skud. Blomstrer juni-august.  Frugterne er bittesmå nødder, som modner godt her i landet. Dyrkes som havestaude. Vokser vildt i hele landet på enge. Overdrev og i skove.

66. Almindelig lucerne

Medicágo satíva - Ærteblomstfamilien (Fábaceae)

Flerårig, 30-80 cm høj busket urt. Stænglerne er oprette, kantede og bærer trefingrede blade med linieformede-smalt omvendt ægformede småblade der er tandede mod spidsen. Udvikler violette blomster i korte hovedlignende klaser. Blomstrer juli-september. Frugten er en skruesnoet opspringende bælg. Almindeligt forekommende i hele landet på græsmarker, vejkanter og ruderater. Dyrkes som grøngødning og foderafgrøde.

67. Havemorgenfrue

Caléndula officinális - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Enårig, 30-70 cm høj plante med opret vækst. Stænglerne er kraftige, hårede og med spredte, lancetformede, svagt hårede blade. Blomster i endestillede kurve og farven varierer fra bleggul til mørkorange. Blomstrer juni-november. Danner mange krumme frø, som spirer let. Populær sommerblomst. Vokser ikke vildt i DK.

 

68. Hulkravet kodriver

Prímula véris - Kodriverfamilien (Prímulaceae)

Flerårig, 10-30 cm høj urt med bladroset. Bladene, der er ægformede og dunhårede, afsmalnes brat ved bladbasis. Blomsterstænglen bærer endestillede stande med 5-10 vellugtende, smørgule blomster med små orangerøde pletter. Blomstrer april – maj. Frugten er en ægformet kapsel med mange frø. Vokser vildt i Danmark på næringsrig muldbund i løvskove, skovbryn, på enge og overdrev. Dyrkes som prydplante.

69. Havetimian

Thýmus vulgáris - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, ca. 30 cm høj, stedsegrøn dværgbusk med aromatisk duft og smag. Stænglen er træagtig forneden og urteagtig foroven med modsatte, linjeformede, helrandede blade. Udvikler små rosa blomster i hovedformede stande i bladhjørnerne for enden af grenene. Blomstrer juni-august. Frøene er små nødder. Dyrkes som krydderurt. I naturen vokser dens slægtninge smalbladet og bredbladet timian.

 

70. Ægte isop

Hyssópus officinális - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig op til 80 cm høj halvbusk med opstigende, stiv vækst. Bladene er smalle, spidse og hel-randede med aromatisk duft. Udvikler blåviolette (der findes hvide og lyserøde varianter) blomsterkranse ved hvert bladpar på skudspidserne. Blomstrer juli-august. Frugterne er kapsler med få, mørkebrune frø. Dyrkes som krydderplante og staude. Vokser ikke vildt i DK.

71. Ægte lavendel

Lavándula angustifólia - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, op til 70 cm høj aromatisk duftende halvbusk med opret vækst. Stænglen er træagtig forneden og urteagtig foroven med modsatte, grågrønne, linjeformede blade. De gråviolette til violblå blomster sidder i oprette aks for enden af nye skud. Frugten er en 4-delelig spaltefrugt med sortglinsende nødder. Alle plantens overjordiske dele er dækket af aromatiske kirtler. Blomstrer juni-juli. Hyppigt dyrket krydder- og haveplante. Vokser ikke vildt i DK.

 

72. Rosmarin

Rosmarínus officínális - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig stedsegrøn, aromatisk duftende halvbusk, med opret og tæt forgrenet vækst. De modsatte blade er linjeformede (nåleagtige) med indrullet rand, mørkegrønne på oversiden og hvidfiltede på undersiden. Udvikler lyseblå blomster i små stande i bladhjørnerne. Blomstrer i marts-april. Frugten er en 4-delelig spaltefrugt med nødder med myrelegeme. Dyrkes som krydderurt og havestaude. Vokser ikke vildt i DK. Er ikke vinter-hårdfør og skal overvintres frostfrit.

73. Lægesalvie

Sálvia officinális - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, 40-80 cm høj halvbusk med aromatisk duft og smag. Stænglerne er firkantede og bærer grågrønne, ovale, dunede blade, som er vintergrønne. Med blåviolette blomster i aks for enden af særlige skud. Blomstrer juni-juli. Frøene er små, runde nødder. God biplante. Dyrkes som krydderurt og prydplante. Vokser ikke vildt i DK.

74. Almindelig katteurt

Nepéta catária - Katostfamilie, (Lámiaceae)

Flerårig, 20-80 cm høj gråfiltet urt med spearmintduft. Med firkantet stængel, der bærer modsatte aflangt hjerteformede, takkede blade. Blomsterne sidder i sammentrængte blomsterkranse i toplignende stande, og er hvide med violette prikker. Blomstrer juni-september. Frugten er en 4-delelig spalte-frugt. Er vildtvoksende i DK ved bebyggelse og på strandoverdrev, men meget sjælden. Plantet som krydderurt og prydplante.

 

75. Almindelig merian

Oríganum vulgáre - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Kaldes også oregano. Flerårig, 20-70 cm høj håret urt med krydret duft og smag. Stænglerne er rødlige, firkantede og bærer modsatte ægformede blade med kirtelprikker. Udvikler halvskærme af små, rosa-lilla (sj. hvide) blomster i skudspidserne. Blomstrer juli-september. God biplante. Vokser vildt flere steder i DK på kalkholdig bund, skrænter, vejkanter, krat og skovbryn. Dyrkes som krydderurt.

76. Lægealant

Ìnula helénium - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 80-160 cm høj urt med tyk pælerod og tueformet vækst. Bladene er ofte over 50 cm lange, aflangt æg-hjerteformede, tandede og hvidligt filtede på undersiden. Udvikler gule blomsterkurve med en diameter på 6-8 cm. Blomstrer juli-august. Vokser vildt i DK på fugtig bund nær beboelser, men er sjælden. Dyrkes som prydplante.

 

77. Bronzefennikel

Foenículum vulgáre var. rubrum - Skærmplantefamilien (Ápiaceae)

To- eller flerårig, op til 2 m høj plante med lakridsagtig duft og smag og bronzefarvet stængel og løv. Med oprette stængler, der bærer 3-5 gange fjersnitdelte blade med trådformede afsnit. Udvikler talrige svagt hvælvede dobbeltskærme med gulblomstrede småskærme. Blomstrer juni-september. Frugten er en aflangt oval, mørkebrun 2-delelig spaltefrugt. Dyrkes som køkkenurt og prydplante. Findes forvildet enkelte steder i DK, dog i tiltagende omfang.

 

78. Balsam

Tanacétum balsámita - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Kaldes også bibelurt. Flerårig, op til 80 cm høj, bestandsdannende, blågrøn, blødhåret urt med aromatisk duft. Danner rosetter med op til 20 cm lange, ovale, rund-takkede blade. Stænglerne er kantede og rødligt anløbne. Udvikler gule knapformede blomster i løse skærme. Blomstrer juli-oktober. Dyrkes som krydder- og prydplante. Findes sjældent forvildet i DK.

79. Almindelig cikorie

Cichórium íntybus var íntybus - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 60-80 cm høj urt med stiv, opret vækst og kraftig pælerod. Med mælkesaft.. Første år dannes grundstillet bladroset af omvendt ægformede blade med groft tandet rand. Fra andet ses stængler der bærer spredte, smalle, tandede blade og blå blomster,der er tiltrykte stænglen. Blomstrer juni-september. Frugterne er nødder med en utydelig, hindeagtig fnok. Er vildtvoksende flere steder i DK i vejkanter og på agerjord. Dyrkes som nytteplante.

 

80. Kinaløg

Állium tuberósum - Løgfamilien (Álliaceae)

Kaldes også kinesisk purløg. Flerårig, hårdfør, op til 50 cm høj løgplante med fin hvidløgsduft og smag. Jordstænglen er vandret, med enkelte, sjældnere todelte løg. Grundbladene er flade og ca. 0,5 cm brede. Stilken er 30-50 cm høj med talrige, hvide stjerneformede blomster i skærme. Blomstrer august-september. Dyrkes som pryd- og nytteplante. Vokser ikke vildt i DK.

81. Ramsløg

Állium ursínum - Løgfamilien (Álliaceae)

Flerårig, 25-45 cm høj stærkt løgduftende løgplante, som danner store bestande. Med trekantet stængel og langstilkede, elliptiske blade. De hvide stjerneformede blomster sidder i en endestillet, kugleformet stand uden yngleløg. Blomstrer maj-juni. Frugterne er kapsler med mange sorte frø; ved modning falder blomsterstænglen sammen, så frugtstanden ligger på jorden. Vokser vildt i dele af DK i kystnære skove og krat. Dyrkes som krydder- og prydplante.

 

82. Mispel

Méspilus germánica - Rosenfamilien (Rósaceae)

Lille, 3-5 meter højt løvtræ med kroget vækst. Bark på ældre træer gråbrun og opsprækkende. Blade aflangt ægformede eller elliptiske. Udvikler store hvide blomster i bladhjørnerne. Blomstrer maj-juni. Frugterne er ved plukketidspunktet i november stadig hårde og uspiselige, men kan efter lagring anvendes til frisk konsum og marmelade. Dyrkes som prydtræ. Vokser ikke vildt i DK.

83. Tranebær

Vaccínium marocarpon "Big pearl"- Lyngfamilien (Erícaceae)

Spinkel, stedsegrøn, lav dværgbusk med krybende trådtynde stængler. Bladene er smalt trekantede-linieformede, 6-10 mm lange og læderagtige. Farves rødbrune om efteråret og grønne om foråret. Udvikler 2-4 rosafarvede blomster på lange stilke, som udvikles til røde bær. Blomstrer juni-juli. Vokser vildt hist og her i DK på tørvebund i fattigkær og højmoser.

84. Almindelig fingerbøl

Digitális purpúrea - Maskeblomstfamilien (Schrophuláriaceae)

To- eller flerårig, 40-130 cm høj håret urt med opret vækst. Første år dannes grundstillet bladroset, andet år en kraftig stængel med elliptiske, rundtakkede blade. De klokkeformede rødlige, violette eller hvide blomster sidder i en lang, endestillet klase. Blomstrer juni-august. Frugterne er kapsler med mange, små frø. Vokser vildt i DK i skov og krat, på skrænter og ved gærder. Dyrkes som prydplante.

 

85. Kruset rejnfan

Tanacétum vulgáre 'Crispum' - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 50-100 cm høj plante med krydret duft. Har stive, oprette, furede stængler som bærer dobbelt fjersnitdelte, krusede blade. Udvikler talrige guldgule knapformede blomsterkurve i en flad halvskærm. Blomstrer juli-september. Dyrkes som havestaude og findes forvildet enkelte steder i DK.

86. Rejnfan

Tanacétum vulgáre - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 50-100 cm høj plante med krydret duft. Med stive, oprette, furede stængler med dobbelt fjersnit-delte blade. Blomsterstanden består af en flad halvskærm med talrige, guldgule, knapformede kurve. Blomstrer juli-september. Vokser vildt i DK på skrænter, affaldspladser, strandvolde og langs veje. Dyrkes som havestaude.

87. Mose-pors

Myríca gále - Porsfamilien (myrícaceae)

Løvfældende, 1-1,5 meter høj, rigt forgrenet busk med aromatisk duft. Bestandsdannende. Med rødbrune skud og omvendt ægformede, grågrønne blade, der er savtakkede nær spidsen. Tvebo med uanselige blomster i 5-15 mm lange rakler. Blomstrer marts-april. Frugten er en nød. Populær som øl- og snapsekrydderi. Vokser vildt i dele af DK på fugtig, næringsfattig bund på heder og i moser.

 

88. Almindelig ene

Juníperus commúnis - Cypres-familien (Cupréssaceae)

Stedsegrøn, op til 10 meter høj stedsegrøn busk med variabel vækstform. Veddet er lyst rødbrunt og duftende. Med stikkende nåleformede blade, som sidder i 3-tallige kranse. Tvebo; De hanlige stande er gullige. Hunplantens kogle består af kødede, sammenvoksede kogleskæl, som det andet år modnes til en sort, blådugget lille bærkogle (enebær). Plantet i parker og haver og vildtvoksende i hele DK på sandede næringsfattige overdrev og heder.

 

90. Almindelig lungeurt

Pulmonária obscúra - Rubladfamilien (Boráginaceae)

Flerårig, 10-30 cm høj, håret plante. Med stilkede æg- hjerteformede grundblade og ægformede-elliptiske stængelblade. Blomsterstanden er endestillet med nikkende blomster, som først er rødlige, senere blåviolette. Frugten er en 4-delelig spaltefrugt. Efter frugtmodning i juni spredes frøene af myrer, der fortærer de olieholdige vedhæng. Blomstrer april-maj. Vokser vildt i DK i skove på fugtig muldbund. Dyrkes som havestaude.

91. Hvidplettet lungeurt

Pulmonária officinális - Rubladfamilien (Boráginaceae)

Flerårig, 10-30 cm høj plante. Med kortstilkede, æg-hjerteformede grundblade med store hvide pletter og tornagtige hår. Den tætte kirtelhårede blomsterstand er endestillet med nikkende blomster, som først er rødlige, senere blåviolette. Blomstrer april-maj. Frugten er en 4 delelig spaltefrugt. Spredes af myrer, der, efter frugtmodning i juni, fortærer de blanke sorte delfrugters olieholdige vedhæng. Vokser vildt i DK i løvskov men er meget sjælden. Dyrkes som havestaude.

 

92. Almindelig hjertespand

Leonúrus cardiáca - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, 40-120 cm høj urt med stiv, opret vækst. Firkantet stængel med modsatte blade; de nederste håndfligede og tandede, de øverste smalle og trelappede. Med blomsterkranse i aksformet blomsterstand. Blomsterne er blegrøde med røde prikker på underlæben (sj. hvid). Blomstrer juli-august. Findes forvildet i DK nær beboelser, vejkanter og ruderater, men er temmelig sjælden.

 

93. Hamphjortetrøst

Eupatórium cannabínum - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Kaldes også blot hjortetrøst. Flerårig 50-150 cm høj flerårig plante med stiv opret vækst. Med rødbrune stængler, der bærer modsatte 3-5-fligede savtakkede blade. Mange små lyserøde blomster-kurve, som sidder i kvastlignende stande. Blomstrer juli-september. Frugten er en sort kantet nød med hvid hårformet fnok. Vildtvoksende i hele DK på fugtig-våd næringsrig jordbund i skove, rørskove, fugtige krat, kær og langs åer og grøfter. Dyrkes som havestaude.

 

94. Lægejernurt

Verbéna officinális - Jernurtfamilien (Verbénaceae)

Kaldes også den hellige urt. Flerårig, 10-80 cm høj urt med slank, opret vækstform. Stænglen er stiv og firkantet, og de modsatte, aflange, fjerfligede blade er med bitter smag. Danner top med flere slanke blomsteraks med små lyslilla blomster. Blomstrer juli-september. Frugten er en 4-delelig spaltefrugt. Findes forvildet enkelte steder i DK nær bebyggelse, men er i tilbagegang. Dyrkes som havestaude. 

95. Hestemonarda

Monárda dídyma - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Tidligere kaldet hestemynte. Flerårig, 50-100 cm høj plante med åben, opret vækst. Stænglerne er firkantede og bærer modsatte, aflangt ægformede, hårede blade med savtakket rand. De røde uregelmæssige læbeblomster er samlet i blomsterstande ved bladhjørner og i skudspidser. Blomstrer juli-september. Frugten er en 4-delelig spaltefrugt. Hele planten dufter af bergamot. Værdifuld biplante. Dyrkes i haver og parker.

 

96. Almindelig agermåne

Agrimónia eupatória - Rosenfamilien (Rósaceae)

Flerårig, 30-100 cm høj, håret urt med opret vækst. Planten er håret, har fjersnitdelte blade med tandede småblade og en svag aromatisk duft. Blomsterstanden er en smal mangeblomstret klase med gule blomster. Blomstrer juli-oktober. Frugten er en nød med krogformede børster. Er vildt-voksende i DK på tør, åben, gerne kalkrig jordbund på vejkanter, skrænter, overdrev og stendiger.

97. Almindelig røllike

Achilléa millefólium - Kurveblomstfamilien s(Ásteraceae)

Flerårig, 15-50 cm høj urt med stiv, opret vækstform. Stænglen er sej og lidt håret. Bladene er lancetformede og 2-3 gange fjersnitdelte med smalle tandede afsnit. De hvide (sj. lyserøde) blomster sidder i en tæt halvskærm. Blomstrer juli–oktober. Frugten er en flad nød uden fnok. Vokser vildt i hele DK på lysåben jord.

98. Almindelig røn

Sórbus aucupária - Rosenfamilien (Rósaceae)

Løvfældende, op til 15 meter høj busk eller træ. Barken er grå og opsprækkende i grove furer. Bladene er uligefinnede med savtakkede småblade. De små flødehvide blomster sidder i halv-skærme på små kortskud og udvikles til orangerøde, bitre bær (rønnebær). Blomstrer maj-juni. Er almindelig i hele DK i hegn, lysåbne skove og krat. Hyppigt plantet træ.

99. Ambra

Artemísia abrótanum - Kurvblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 50-80 cm høj halvbusk med citrusagtig duft. Planten er grågrøn af tiltrykte hår. De ris-formede grene bærer dobbelt fjersnitdelte blade med næsten trådformede afsnit. De talrige, små hvidgule blomster sidder samlet i klaser. Blomstrer juli-august. Er ikke vildtvoksende i Danmark, men dyrkes som havestaude.

100. Almindelig peberrod

Armorácia rusticána - Korsblomstfamilien (Brássicaceae)

Flerårig, 60-120 cm høj glat urt med lang, skarptsmagende pælerod. Grundbladene er langstilkede med op til 50 cm lange ovale, rundtakkede, bølgede bladplader. De nedre stængelblade er fligede, de øvre hele og lancetformede. Udvikler hvide blomster i halvskærme. Blomstrer juni-juli. Frugten er en skulpe. Findes forvildet fra dyrkning hist og her i DK på affaldspladser og i vejkanter. Dyrkes som krydderurt.

101. Pebermynte

Méntha x piperíta - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, 40-80 cm høj urt med opstigende, forgrenet vækst. Stænglerne er firkantede og med modsatte, lancetformede, rundtakkede blade. Udvikler små violette læbeblomster i endestillede blomsteraks. Blomstrer juli-august. Frugterne er kapsler med små nødder. Dyrkes som krydderurt og kan findes forvildet på fugtig bund nær bebyggelse. Planten indeholder æteriske olier, som giver den en karakteristisk pebermyntelugt og -smag. Krydsning mellem vandmynte og grøn mynte.

102. Almindelig mistelten

Víscum álbum - Sandelfamilien (Sántalaceae)

Stedsegrøn, 20-70 cm høj halvsnyltende busk, der vokser på andre vedplanter. Grenene er grønne, leddelte, gaffelgrenede og bærer modsatte læderagtige, spatelformede blade. Tvebo. Udvikler kvaste af gulgrønne små-blomster i gaffelgrenene. Blomstrer april-maj. Frugterne er kuglerunde, halvt gennemsigtige, mælkehvide bær med én lysegrøn kerne. Meget sjældent vildtvoksende i DK, men ofte sået på forskellige løvtræer.

Advarsel: Planten er giftig.   

103. Hassel

Córylus avellána - Birkefamilien (Bétulaceae)

Mangestammet, 2-5 meter høj løvfældende busk. Bark gråbrun, blank med hvide porer. De hårede blade er bredt hjerteformede-næsten cirkulære, savtakkede og tilspidsede. Hunblomsterne i nøgler med udragende røde støvfang. Hanblomster i hængende hanrakler. Blomstrer februar-april. Frugterne er nødder, der sidder op til fire sammen i hver sin "has". Vokser vildt i hele DK i skove, krat og hegn. Hyppigt plantet.

104. Matrem

Tanacétum parthénium - Kurveblomstfamilien (Ásteraceae)

Flerårig, 20-60 cm høj buskagtig urt. Tidligere kaldet moderurt. Med gulgrønne fjersnitdelte, lappede blade. Udvikler blomsterstande med 5-20 små marguerit-lignende blomster. Lugter stærkt og smager bittert. Blomstrer juni-september. Findes forvildet ved bebyggelser og ruderater i hele DK. Dyrkes som prydplante.

105. Gærdekartebolle

Dípsacus fullónum, dípsacaceae - Kartebollefamilien

Toårig, 80-200 cm høj, tidsellignede urt med torne på stængler og blade. Første år udvikles bladroset og andet år kraftige stængler med ustilkede lancetformede stængelblade, som er sammenvoksede ved basis. Udvikler endestillede æg- til cylinderformede blomsterstande med blålilla blomster. Blomstrer i bælter med start fra midten. Blomsterstanden er omgivet af udstående, tornede svøbblade.  Blomstrer juli-august. Frugten er en nød. Findes forvildet ved bebyggelser, i vejkanter og på affaldspladser hist og her i DK. Dyrkes som prydplante.

106. Grøn mynte

Méntha spicáta - Læbeblomstfamilien (Lámiaceae)

Flerårig, 30-90 cm høj urt med opstigende, forgrenet vækst. Stænglerne er firkantede og bladene er modsatte, lancetformede og svagt rynkede med tandet rand. Med lilla, rødlige (sj. hvidlige) blomster i endestillede blomsteraks. Blomstrer august-september. Frugterne er kapsler med små nødder. Dyrkes som krydderurt og findes forvildet på fugtig bund nær bebyggelse hist og her i DK. Med karakteristisk spearmintduft og -smag.

 

107. Almindelig hyld

Sambúcus nígra - Desmerurtfamilien (Adóxaceae)

Lille, løvfældende træ eller stor busk på op til 8 meter. Gammel bark er gråbrun og furet og grenene har en hvid, blød marv. Bladene er uligefinnede med ovale savtakkede småblade. Udvikler flade halvskærme med hvidgule blomster med en sødt krydret duft. Blomstrer juni-juli. Frugterne er sorte stenfrugter (=hyldebær). Vokser vildt i det meste af DK. Plantet i haver. Hele busken, bortset fra blomsterne og de modne sorte frugter, er giftig.

108. Almindelig mjødurt

Filipéndula ulmária - Rosenfamilien (Rósaceae)

Flerårig, 50-100 cm høj flerårig urt med ranke stængler, som bærer fjersnitdelte blade, der er hvidfiltede på undersiden. Blomsterstanden er en mangeblomstret, rigt forgrenet top af små gullig-hvide, stærkt duftende blomster. De gamle botanikere kaldte den Regína prátensis (=engens dronning), idet den overgår engens andre blomster i skønhed og vellugt. Blomstrer juni-juli. Vidt udbredt i Danmark på fugtig bund i moser, enge, åben skov og langs søer og vandløb.

 

109. Lægebaldrian

Valeriána officinális - Baldrianfamilien (Valeriánaceae)

Flerårig, 50-140 cm høj, stærkt duftende urt. Den oprette, ugrenede stængel bærer blade, der er fjersnitdelte med 11-23 lancetformede afsnit. De blegt lyserøde blomster er samlet i endestillede kvaste, der danner halvskærmlignende stande. Blomstrer juli-august. Frugten er en nød. Vokser vildt hist og her i DK på fugtig næringsrig, gerne kalkrig bund på enge, i grøftekanter, skove og krat. Dyrkes som havestaude.

 

110. Rosenrod

Rhodíola rósea - Stenurtfamilien (Crássulaceae)

Flerårig, 5-30 cm høj, tueformet, sukkulent plante. Opstigende stængler med skruestillede, blåduggede, tykke, spidse blade. Tvebo. Blomsterstanden er en tæt kvast af gule, velduftende blomster. Hunblomster mindre end hanblomster. Blomstrer juni-juli. Frugterne er en klynge af rødlige, mangefrøede bælgkapsler. Den tykke jordstængel dufter af rose, når man brækker den over, heraf navnet. Vokser ikke vildt i Danmark, men dyrkes som havestaude.