Stauder i økologien

Stauder er flerårige, urteagtige planter. Mange forbinder stauder med prydplanter, som kun er til pynt. Man tænker på flotte haveplanter, som i den gamle bondehave, eller fine blomster i den romantiske have. De fleste stauder er også flotte, men mange af dem er mere end flotte, de er til stor nytte i have og landskab, de er med til at skabe den mangfoldighed, som gør at et landskab kan være i en slags balance. Stauderne er nyttige elementer, hvis man skal have en have til at fungere uden sprøjtemidler og kunstgødning.

 

Vildstauder

Stauder er ikke kun de store flotte haveplanter vi køber i plantecenteret, stauder er også mange af de flerårige urter vi møder langs veje, på enge, i skovbryn og nogle gange som ukrudt. Disse stauder kalder man vildstauder. Det er planter som skovjordbær, engblomme, regnfang, røllike og blåhat. Vildstauderne er til stor nytte i landskabet, de giver nektar og pollen til insekter, frø til fuglene, er skjulested for naturens fauna og de dækker jorden, så den ikke ødelægges af sol og regn. Flere af disse stauder har endnu større biologisk værdi end mange af de højt forædlede stauder, vi traditionelt bruger i haverne. Hvis man ønsker mangfoldighed i haven, er det godt at bruge nogle af vildstauderne i haven.

 

Stauder i den økologiske have

Når man omlægger sin have til økologisk drift, er det ikke nok at passe jorden og dyrke sine grøntsager efter alle kunstens regler. Grøntsager kan være meget sårbare overfor skadegørere, og her kommer stauderne ind som gode samarbejdspartnere.

Mange stauder tiltrækker forskellige svirrefluer, og svirrefluernes larver æder i hundredvis af bladlus. På den måde er stauderne med til at sikre havens balance. Stauderne kan også være med til at berige jorden. De fleste stauder har et stort urteagtigt rodnet, og i løbet af sæsonen taber de en del af de urteagtige rødder, de bliver til mad til svampe, bakterier og regnorme, som gør jorden porøs og let. Stauderne er altså med til at give jorden liv og på den måde gøre jorden frugtbar.

 

Stauder i landskab og have

Stauderne har meget stor betydning i have og landskab, derfor er det vigtigt, at man bevarer de vilde stauder i læhegn, skovbryn, langs vejene, på enge osv. Det er vigtigt, at man ikke indskrænker disse naturarealer, og at de beskyttes mod sprøjtning og gødskning. I landskabsudviklingen bør der tværtimod tænkes på at udlægge flere arealer til natur.

I haverne er det vigtigt, at man skaber plads til stauder af forskellige typer, så de kan være med til at skabe balance. Man kan naturligvis fortsat have sine store flotte prydstauder, men prøv at vælge nogle af de ikke forædlede arter, de vil give et bedre biologisk miljø i haven. Efterhånden vil man sikkert opdage, at mange af vildstauderne er utrolig smukke og spændende, selvom de ikke er så store og prangende.

Af Jens Thejsen