Anvendelse af grøngødningsplanter

Grøngødningsplanter anvendes som:

Forafgrøde

Det er ikke alle bede, som tages i brug straks i foråret. Enkelte bede ligger måske sorte helt hen i begyndelsen af juni. Det har jorden ikke godt af. Her kan i stedet sås nogle hurtige grøngødningsplanter f.eks. honningurt eller spinat.

 

Undersåning

Sort jord mellem grøntsagsrækkerne er ikke godt for jorden, og det kræver en masse lugearbejde, men der kan sås grøngødningsplanter mellem rækkerne. Miljøplanter egner sig ikke mellem alle grøntsager, men f.eks. mellem kål, majs og tomater fungerer godt. Til dette brug vælges lavtvoksende miljøplanter, jordkløver er velegnet. Miljøplanterne må ikke sås lige op af afgrøden, men kun i et bælte mellem grøntsagsrækkerne.

 

Efterafgrøde

I takt med at bedene høstes, kan de sås til med grøngødningsplanter. Det vil modvirke udvaskning af næringsstoffer. Der kan være masser af næringsstoffer i jorden efter dyrkningssæsonen, og det gælder om, at få dem bundet, ellers siver de ned i grundvandet. Sidste frist for såning er begyndelsen af september.

Havre er en god efterafgrøde. Vårsalat kan være vanskeligere at skaffe, men til gengæld overvintrer den og virker som forafgrøde i foråret. Vårsalat kan spises.

Især på de lette jorder er det godt at så vintervikke som efterafgrøde. Den vil også overvintre og blive forafgrøde i næste sæson. Vårsalat og vintervikke hakkes om 3 uger før jorden skal sås/plantes til igen.

 

Hovedafgrøde

Det er meget fint, hvis man indimellem kan lade sine bede ligge brak med miljøplanter en hel sæson. Her er det bedst at bruge en blanding af flere forskellige arter, f.eks. enårig lupin, fladbælg, vintervikke, havre og honningurt. Det giver det største rodnet i jorden og dækker bedst for ukrudt.

 

Hvad gør grøngødningsplanter ved jorden?

De er mad til regnorme, bakterier og andet liv i jorden. De øger jordens humusindhold. De vedligeholder en god jordstruktur. Planter fra ærteblomstfamilien samler kvælstof, som siden frigives til jorden. De kan mindske udvaskning af næringsstoffer i efteråret. De er gode for insekter og fugle. Visse af arterne kan løsne komprimeret jord.

 

Dyrkning

Grøngødningsfrø kræver, lige som alle andre frø, et veltilberedt såbed. Det skal sikre, at alle frø får god jordkontakt og at de spirende frø ikke skygges bort af ukrudt.

Når man skal så en blanding af frø, er det vigtigt at sikre sig, at frøene er blandet godt op. Ved bredsåning er det nemmest at få en god fordeling af frøene, hvis de er blandet med tørt sand.

 

Når planterne skal væk

Når man ønsker at fjerne grøngødningsplanterne, skal de ikke graves eller fræses ned. Hak dem bare om, og lad de grønne plantedele ligge på jorden eller riv dem sammen, og kør dem på komposten.