Skadedyr og nyttedyr

Selv om man har en have med en stor mangfoldighed af planter og dyr og dermed også mange nyttedyr, kan der engang imellem komme skadedyr og sygdomme i planterne. Oftest vil skadedyrene forsvinde af sig selv i løbet af kort tid, blot der er en god økologisk balance i haven. Bladlus-angreb kan forebygges ved at så et hav af sommerblomster, der tiltrækker insekter som svirrefluer, snyltehvepse og mariehøns. Disse insekters larver æder i tusindvis af bladlus.

Der kan købes flere og flere biologiske bekæmpelsesmidler, som er godkendt til økologisk brug og som især er anvendelig i drivhuset. Se på internettet hvilke firmaer der sælger disse midler.

Her nævnes nogle skadedyr og eksempler på hvilke biologiske bekæmpelsesmidler, der kan købes og bruges:

 Skadedyr:  Biologisk bekæmpelse/nyttedyr:
 Bladlus  Snyltehveps, galmyg, mariehønelarver  og guldøjelarver
 Spindemider  Rovmider
 Sørgemyg  Nematoder og rovmider
 Trips  Orius-rovtæger og tripsrovmider 
 Snegle  Nematoder
 Kållarver  Bakterier

 

Alternative metoder:

Gratis, uskadelige men mere arbejdskrævende…

Bladlus 
Kan fjernes ved at spule planten med vand, eller ved forsigtigt at mase lusene med fingrene. Lusene sidder oftest i skudspidserne enten på over- og underside af bladene eller på blomsterstilke – og knopper.

Snegle
Kan bekæmpes ved at klippe dem over, eller ved indsamling. De indsamlede snegle overhældes med kogende vand (brug aldrig salt – det er dyrplageri!).  Ved at lægge brædder, fliser eller andet på jorden, vil sneglene gemme sig her om dagen, så de er lette at samle ind. Sneglene vil også lægge deres æg her sommer og efterår, så æggene også let kan tilintetgøres.

Rådyr og harer
Uldtotter i snore hængt op på pinde mellem køkkenhavens afgrøder, imellem roser, tulipaner o.a. og på grenene i buske og træer, holder rådyr og harer på afstand. Dyrene kan ikke lide lugten fra fåreulden og de gnaver derfor ikke i planterne. Sæt nyt uld op forår og efterår.