Økologiens Haves historie

Den Økologiske Have startede på en bar mark (tidligere bygmark). Det første spadestik blev taget i 1991 af daværende borgmester i Odder, Gerda Pedersen, direktør Lisbeth Damgaard og musiker og sanger Lis Sørensen.

Og allerede i 1992 afholdt Haven Danmarks første marked med udelukkende økologiske og miljøvenlige produkter.

● Den Økologiske Have i Odder blev etableret i 1991 af Landsforeningen Praktisk Økologi. Syv år senere, i 1998, blev Den Økologiske Have omdannet til en selvejende institution, og arealet blev senere udvidet fra 7 til ca.12 ha.

● Haven blev anlagt efter inspiration fra Ryton Garden, en 10 ha stor økologisk demonstrationshave i Coventry, England, som drives af et stort økologisk haveselskab.

● Siden 1991 har Haven udviklet sig fra en bar pløjemark uden vand, el og bygninger til i dag at være en fantastisk have med tusinde forskellige planter, en unik diversitet og plantesammensætning, dyrehold samt en lang række spændende arrangementer, foredrag, og rundvisninger.

● Fonden bag Den Økologiske Have gik konkurs i 2011, men der var mange, der ikke ville undvære Haven, så den drives nu videre af den almennyttige forening ”Økologiens Have”. Det sker med en kæmpe frivillig indsats fra aktive medlemmer, bestyrelse og ganske få ansatte.

● Fremtiden: Der er brug for Økologiens Have på vejen mod pesticidfrit drikkevand, øget biodiversitet og flere naturoplevelser i byer, haver og landbrug samt ikke mindst en økologisk landbrugsproduktion.

Læhegn plantes i 1991.

Den Økologiske Have holdt Danmarks første økologiske miljømarked i 1992.

Den Økologiske Have indgik i TV-udsendelsen "Seernes Have" på DR i 2005.

Gennem årene har Økologiens Have dannet ramme om mange forskellige arrangementer.

Det nyudgravede vandhul i 1993.

Frivillige plantede skovhaven omkring Havens vandhul i 1994.

Vandhullet i 2000.

Vandhullet i 2007.

Luftfoto 1994

Luftfoto 1997

Luftfoto 2000

Luftfoto 2016