Foreningen Økologiens Have

Foreningen Økologiens Have er en almennyttig forening, hvis formål er at drive og udvikle Økologiens Have og derigennem udbrede kendskabet til økologi og bæredygtig levevis til både voksne og børn, nationalt og globalt. Dette skal bl.a. ske gennem:

 • Oplevelsesgivende og aktiverende arrangementer
 • Information, rådgivning og undervisning
 • Praktiske demonstrationer, forsøg og afprøvninger
 • Samarbejde med erhvervsliv, institutioner, foreninger, m.v. i ind- og udland
 • Økologiens Have skal være socialt bæredygtig, og det er målet, at den i stort omfang drives som socialøkonomisk virksomhed.

Foreningen er uafhængig af religiøse og partipolitiske bevægelser og interesser. Alle myndige personer, som støtter foreningens formål, kan blive medlemmer. Virksomheder, foreninger og organisationer kan tilknyttes som kollektive medlemmer.

Vil du være  medlem?

Foreningens bestyrelse

Havens økonomi

En væsentlig opgave for bestyrelsen i Økologiens Have er at skabe en sund og bæredygtig økonomi. Sætte tæring efter næring og skabe / opretholde de indtægter og den økonomiske støtte, som er nødvendig for at drive og udvikle Økologiens Have.

Ud over Havens indtjening på entré, café, plantesalg, diverse arrangementer m.v. samt de mange frivilliges arbejdskraft, er en årlig støtte på ca. 300.000 kr. fra Odder Kommune i dag med til at skabe det nødvendige økonomiske fundament.

Læs her mere om, hvordan du kan støtte Økologiens Have.

Generalforsamling den 15. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Økologiens Have

Generalforsamlingen afholdes i væksthuset i Økologiens Have, Rørthvej 132, 8300 Odder

Tirsdag den 15. september 2020 klokken 17.00 til ca. 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 5. Godkendelse af revideret årsregnskab
 6. Fremlæggelse af budget 2020
 7. Fastsættelse af medlemskontingenter
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Daglig leder, Sanne Rubinke fortæller om dagligdagen i haven
 14. Eventuelt.

 

Bestyrelsen lige nu:
Elin Kyhl Svendsen, formand (sygemeldt) - på valg i år
Mikael Elke Lund, næstformand.
Helle Fiskbæk, kasserer.
Freddie Vedel Nielsen
Anne Grau – på valg i år – genopstiller
Henrik Woer
Henning Stensgaard

På lige årstal vælges formand. På ulige årstal vælges næstformand og kasserer.

Overvejer du som medlem at stille op til bestyrelsen?

Vi holder 5 årlige møder, vi arbejde med udvikling af Økologiens Have som økologisk demonstrationshave. Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte konstitueret formand, Mikael Elke Lund på telefon 22 18 26 82 eller mail mikael.elke.lund@gmail.com

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde per e-mail eller brev senest 8 dage før generalforsamlingen, og de indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden for Økologiens Have mindst 5 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der en let anretning og lidt at drikke.

Velmødt på generalforsamlingen

Bestyrelsen i Økologiens Have og Daglig leder Sanne Rubinke

Generalforsamling den 21. maj 2019

Generalforsamling den 17. april 2018

Generalforsamling den 15. maj 2017

Generalforsamling den 26. maj 2016

Dokumenter i relation til foreningens ordinære generalforsamling den 26. maj 2016.

Generalforsamling den 13. maj 2015

Dokumenter i relation til foreningens ordinære generalforsamling den 13. maj 2015.

Ekstraordinær GF den 11. nov. 2014

Med fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber for foreningen og selskabet for 2014. Regnskaberne kan du se her nedenstående, hvor du også finder referatet af den ekstraordinære generalforsamling.

Bemærk: Selskabet Økologiens Have ApS er nu nedlagt og alle værdier og aktiviteterne i dette selskab er overtaget af foreningen Økologiens Venner. Foreningen har i den sammenhæng ændret navn til Økologiens Have.

 

Generalforsamling den 11. maj 2014

Indledende vedr. 2013 regnskaberne.

Siden generalforsamlingen sidste år har der med advokathjælp været arbejdet på nedlæggelse af anpartsselskabet Økologiens Have ApS og overdragelse til foreningen Økologiens Have (tidligere Økologiens Venner). Processen har trukket ud bl.a. fordi Havens aktiver var ejet af anpartsselskabet og overdragelsen til foreningen skulle tinglyses. Nedlæggelsen af anpartsselskabet er derfor først sket pr. 31/3 2014.

Frem for at skulle lave to årsregnskaber, nemlig ét for 2013 og ét for 1. kvartal 2014, har bestyrelsen valgt at lave årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31 marts 2014. Revisor er i gang med disse regnskaber, og de vil efter alle planer være klar til generalforsamlingen den 11. maj 2014.

Bemærk: 1 ¼ års regnskabet kan ikke sammenlignes med budgettet for 2013.

Til indledende orientering kan der her nedenstående hentes en oversigt over årsregnskab 2013, budget 13 og årsregnskab 12. Denne oversigt er bl.a. uden aktiver og passiver.  

Generalforsamling den 16. maj 2013

Dokumenter i relation til foreningens ordinære generalforsamling
den 16. maj 2013: