Socialøkonomi og terapi

Inkluderende
Mangfoldighed er en del af det økologiske udtryk. I Økologiens Have skal det også udtrykke sig i rummelighed. Et sted, hvor der er plads til at også mennesker med særlige behov kan arbejde, trives og udvikle sig. Nogle nok kun for en kortere periode (langtidsledige, jobtræning og lign.), for målet må være at løfte fremad. For psykisk sårbare og andre, som kræver en form for beskyttet arbejdsplads, kan stedet være en god arbejdsplads for en noget længere periode.

Grøn terapi
I et afgrænset område af Økologiens Have tænker vi på at etablere en særlig have med mulighed for grøn terapi. Forskning viser, at havepasning, ture i naturen og lignende grønne aktiviteter hjælper på stress og depressioner. Flere steder i verden har man derfor etableret terapihaver/sansehaver i forbindelse med behandling af depressioner. I tilknytning til en sådan terapihave kan vi i øvrigt etablere en særlig pavillon, hvor terapien kan suppleres med mindfulness/meditation, yoga og lignende.