Foreningen Økologiens Have

Foreningen Økologiens Have har overtaget Den Økologiske Have efter dennes konkurs i efteråret 2011.

Foreningen Økologiens Have er en almennyttig forening, hvis formål er at drive og udvikle Økologiens Have og derigennem udbrede kendskabet til økologi og bæredygtig levevis til både voksne og børn, nationalt og globalt. Dette skal bl.a. ske gennem:

●  Oplevelsesgivende og aktiverende arrangementer
●  Information, rådgivning og undervisning
●  Praktiske demonstrationer, forsøg og afprøvninger
●  Samarbejde med erhvervsliv, institutioner m.v. i ind- og udland

Foreningen er uafhængig af religiøse og partipolitiske bevægelser og interesser. Alle myndige personer, som støtter foreningens formål, kan blive medlemmer. Virksomheder, foreninger og organisationer kan tilknyttes som kollektive medlemmer.

Vil du være  medlem?

 

Foreningens bestyrelse


Se oversigten under menupunktet Netværk: Havens bestyrelse