Grøngødning - økologiske frø

Blå lupin/Smalbladet lupin

Lupinus angustifolius

Kvælstofsamlende. Bruges til grøngødning, dækafgrøder og efterafgrøder. Et-årig. Højde 60-90 cm.

Såtid: April-juli. Frøene kan med fordel lægges i eddikevand nogle timer inden såning. Husk at skylle dem inden såning. Planten er god til at opbryde kompakt jord (traktose), hvis den får en hel vækstsæson til arbejdet. Har en dybtgående rod. God biplante.

Indhold: 160 g rækker til ca. 10 m2.

20,00 DKK