Grøngødning - økologiske frø

Blodkløver

Trifolium incarnatum.

Kvælstofsamlende. Bruges til grøngødning, dækafgrøder og efterafgrøder. Et-årig/to-årig. Højde 20-35 cm.

Såtid: Maj-september. Sået i august og senest 10. september overvintrer den og blomstrer i maj-juni året efter. God biplante.

Indhold: 25 g rækker til ca. 10 m2.

20,00 DKK