Danmarks grønne erhvervsklub

Økologiens Have er så småt ved at forberede en ny og landsdækkende grøn erhvervsklub. Formålet er at samle de virksomheder omkring Haven, som har en grøn dagsorden – lige fra fødevareproducenter og forhandlere til green tech udviklere og designere. I Økologiens Erhvervsklub skal man kunne danne netværk, få inspiration og dele erfaringer – og ikke mindst få glæde af de rammer og det indhold, som Økologiens Have kan sætte omkring forskellige kunde- og medarbejderarrangementer m.v.
 

Få et win-win samarbejde med Økologiens Have
Økologiens Erhvervsklub skal også være med til at skaffe drifts- og udviklingskapital til Økologiens Have. Stedet forbindes af rigtig mange med et sundere og mere bæredygtigt liv samt en omtanke for klodens fremtid. Positive værdier, som også vil gavne de virksomheder, som på forskellig vis støtter op bag Haven.

Økologiens Have rummer gode muligheder for skræddersyede win-win aftaler med erhvervslivet. Det kan fx være, at en virksomhed kan se en særlig effekt i at sælge udvalgte produkter sådan, at x antal kr. for hvert solgt produkt i en given periode går til at støtte Økologiens Have. Og fra vores side kan der skrues særlige arrangementer sammen i Haven til fordel for virksomhedens kunder og medarbejdere. Måske har du andre spændende ideer til et win-win samarbejde?

Hvis du som virksomhedsejer, erhvervsleder eller lignende syntes, at mulighederne er interessante, hører vi meget gerne fra dig. Også hvis du har gode ideer og andet input til en sådan grøn erhvervsklub.

 

Jeg er måske interesseret ...

Økologiens Have er værd at støtte

Gennem tyve år og på tyve tønder land har Økologiens Have udviklet sig til en fantastisk besøgspark med over 2000 forskellige planter samt en unik biodiversitet og plantesammensætning. I disse rammer har mange tusinde besøgende hvert år oplevet en lang række spændende arrangementer, foredrag, rundvisninger m.v.

Med det afsæt og en stor portion goodwill, knowhow og entusiasme vil vi videreudvikle stedet til en national og international oplevelses- og informationshave hele vejen rundt om økologi og bæredygtighed.

Det er det arbejde, vi håber, at også erhvervslivet vil hjælpe os med at realisere. Økologiens Have er en nonprofit forening baseret på både lønnet og frivillig arbejdskraft samt privat og offentlig støtte. Hver en krone vi modtager går til drift og udvikling af Økologiens Have.

 

For en grøn og bæredygtig fremtid

Økologi og bæredygtighed er begreber, som får større og større betydning for forbrugere, politikere og meningsdannere. De store udfordringer, vi som samfund og klode står med hvad angår klima, miljø, biodiversitet, ressourcer m.v., kræver en helhedstænkning, som netop økologien repræsentere. Det har mange virksomheder indset og er i gang med en grøn omstilling. Støtte til Økologiens Have kan være med til signalere virksomhedens retning og vilje. Og i Økologiens Erhvervsklub kan netværk og inspiration samt kunde- og medarbejderpleje sætte yderligere gang i udviklingen.