Målgrupper

Økologiens Have vil være en oplevelses- og informationshave for alle med interesse for økologi og en grøn bæredygtig fremtid - ikke mindst småbørnsfamilier og skoleklasser. Desuden må man fra samfundets side forvente en stor interesse og støtte for bredt at formidle om grønne og bæredygtige løsninger - bl.a. i relation til de globale klimaproblemer.

Haven skal rumme en mangfoldighed af tilbud/muligheder, hvor sammenhæng mellem oplevelser, velvære, læring og det grønne/bæredygtige udfoldes:

● For småbørn gennem leg og oplevelser.

● For skolebørn gennem oplevelser, læring/edutainment og praktiske aktiviteter - fx i skolehaver.

● For elever og lærlinge gennem besøg, kurser og workshops.

● For studerende og forskere gennem besøg, projektarbejde og forskning.

● For andre voksne gennem besøg, oplevelser/rundvisninger, café/restaurant, butik og marked.

● For seniorer gennem besøg, oplevelser/rundvisninger, café/restaurant, butik/marked, havearbejde og samvær.

● For frivillige, der vil yde en indsats for bevaring og udvikling af haven og samtidig opleve meningsfuldt fællesskab.

● For stressramte, deprimerede og lign. gennem terapi- og sansehave.

● For arbejdsledige, jobtræningsparate og andre med særlige behov gennem praktik, midlertidige jobs og socialøkonomiske arbejdspladser m.v.

Økologiens Have vil også være et givende sted for professionelle fagfolk, grønne foreninger, fagforeninger, virksomheder, beboerforeninger m.v., når der er behov for grøn inspiration og konkrete løsninger.