Eksisterende kvaliteter

Den Økologiske Have, som vi nu har overtaget, har i de mange år den har eksisteret haft fokus på økologisk jord- og havebrug. I den sammenhæng kan nævnes:

● Der er unikke plantesammensætninger.

● Der er forsøgsområder, med ny praktisk viden om livet i jorden.

● Der er mange års afprøvninger med dækmaterialer.

● Der er skabt en unik diversitet.

● Der er et par tusinde forskellige planter.

● Der er afprøvet blandingskultur i over 15 år.

● Der er, som et af de få steder i Europa, afprøvet biotopbede.

● Der er eksempler på, hvordan man får mere natur på bedrifterne.

● Alle Danmarks hjemmehørende træer og buske er repræsenteret.

● Forskellige hegnstyper er afprøvet praktisk.

Og meget meget mere …

Det udgangspunkt vil vi godt bevare og videreudvikle. Det vil også i høj grad være den jordbaserede økologiske mangfoldighed, kvalitet og oplevelsesverden, som skal berige miljøet på stedet i sin helhed. I café/restaurant kan man smage på den, på marked og i butik kan man købe den med hjem, og overalt i Økologiens Have vil den være med til at fortælle os, hvordan vores kulturlandskab, byer og udvikling i øvrigt kan beriges og gøres mere bæredygtig.