Økologi og bæredygtighed

Indsigt i naturens kredsløb, balancer og ressourcer er blevet en vigtig del af vores fremtidige udvikling - både lokalt og globalt. Klima- og miljøproblemer, befolkningstilvækst, ressourcemangel, tab af biodiversitet m.v. viser, at vi må ændre kurs for at sikre et godt liv for vores efterkommere.

Den helhedsforståelse, som videnskaben om økologi giver os, skal vi anvende i fremtiden - lige fra løsninger omkring den globale energi-, vand- og fødevareforsyning til den enkelte families livsstil, forbrug og affaldshåndtering. Og vi skal lære at værne om den mangfoldighed og naturgivne rigdom, som jordkloden repræsenterer. Det er flere og flere helt enige om. Økologiens Have skal være med til at vise hvordan.

Økologiens Have vil sætte fokus på begrebet Økologi i bred forstand og informere om, hvordan vores vareproduktion, energiforsyning, transport m.v. kan blive til organiske eller tekniske kredsløb i balance. Et særligt fokus vil være fødevareproduktion i en økologisk og bæredygtig sammenhæng. Her bygges der videre på stedets praksis gennem 20 år. De eksisterende dyrkningsområder i haven tænkes tilpasset og tilknyttet informationspavilloner af forskellig art.

Hen ad vejen er det desuden tanken at etablere undervisnings- og udstillingsfaciliteter på grunden, som kan danne rammer om "undervisningspakker", særudstillinger, edutainment, møder, produktinformation, fair trade m.v. Vi forestiller os også, at forhandlere og producenter kan få mere eller mindre stationære stande og demonstrationsmodeller på grunden.