Ordinær generalforsamling

I foreningen Økologiens Have
Dato
: torsdag den 26. maj 2015 kl. 17.00 
Sted
: Økologiens Have, Rørthvej 132, 8300 Odder - i det store væksthus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2015
6. Gennemgang af budget for 2016
7. Fastsættelse af medlemskontingenter
8. Indkomne forslag
9. Valg af formand*
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer**
11. Valg af 2 suppleanter
12. Valg af revisor 
13. Eventuelt.

*) Steen Rågård (nuværende formand) genopstiller ikke.
**) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Gustav Bech, genopstiller ikke
Charlotte Marcker, genopstiller ikke

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vi slutter af med lidt mad og en tur rundt i Haven, for dem der har lyst.
Efter generalforsamlingen, som nok varer en time, er Økologiens Have vært for lidt let at spise – og efterfølgende vil der være en kort rundvisning rundt i haven.

Steen Rågård
Formand for Økologiens Have
tlf. 22 77 39 15
steen@kubus.dk

 

Klik her for at se årsregnskabet for 2015 og budget for 2016.