Hvad rummer biblioteket?

Det er tanken, at dette "bibliotek" hen ad vejen skal fyldes med nyttig viden om økologi, grønne bæredygtige løsninger m.v. Dels i form af egne sider, men også i stort omfang via links til andre gode sider.

Viden og informationer om økologisk jord- og havebrug bl.a. i relation til de forskellige anlæg, løsninger og afprøvninger, som er eller har været en del af Økologiens Have, har sin egen side: Økologisk jord- og havebrug.

Til biblioteket her er du velkommen til at sende bidrag og forslag til fx gode links. Brug denne mail: mail@okologienshave.dk 
Vi vil ikke love, at det kommer med, men vi vil naturligis se på det og foretage en vurdering.