Brumbasser, Børn og Bedster

Danmarks Naturfredningsforening, Odder og Velux Fonden står bag projektet.

 

Program for efteråret 2016

Aktiviteterne i efteråret er tilrettelagt så aftenarrangementerne er for voksne og større børn. Insektsafarien og projektafslutninger er for alle aldersklasser.

Alle arrangementer foregår i Økologiens Have bortset fra turen onsdag d. 10. august.
 

 

Projektafslutning med teaterforestilling

Mandag d. 17. oktober kl. 14.00 - 16.30
Stykket er skrevet af Hanne Tofte Jespersen


1. Velkomst

2. Radiobille præsenterer: "Insektudsigten" - en forestilling for børn og voksne

3. Forfriskning

4. Vinderne af fotokonkurrencen kåres

5. Hvad fik vi ud af projektet og tak til alle

 

 

Kom og oplev Insektudsigten - en musikalsk fortælling for de 4 til 8-årige

Der er blevet for trangt i bikuben, så honningbierne og deres dronning sværmer ud for at finde et nyt hus-for-bi. To meget nysgerrige børn, Jens og Anna, får øje på bierne - og på både bladlus, skovmyrer og græshiphoppen Hans, og det kommer der en livlig, musikalsk fortælling ud af. "Insektudsigten" hedder den, og den henvender sig til børn i alderen 4 til 8 år - plus deres forældre og bedsteforældre.

Forestillingen vises mandag i skolernes efterårserie, den 17. oktober kl. 14 i Væksthuset i Økologiens Have, og bag den står en trio fra Roskilde bestående af Anders Hvidberg-Hansen (Glimmerbøssen), Anders Gerup Nielsen (Guldbassen) og Hanne Tofte Jespersen (Den Lakrøde Møgbille).

Insektudsigten varer knap en time, og forestilingen er gratis for børn, mens den koster 20 kr. for voksne. På grund af den begrænsede plads i Væksthuset er det nødvendigt at tilmelde sig - det kan ske på 24 44 39 87 eller på ibsalomon8300@gmail.com.

Det er Danmarks Naturfredningsforening i Odder, der har inviteret de tre musikere til Odder, fordi foreningen hele året har haft fokus på sociale insekter, især humlebierne. Rigtig mange har i årets løb deltaget i det projekt foreningen har døbt Brumbasser, Børn og Bedster".
"Vi synes derfor det var oplagt at slutte med en musikalsk forestilling, der netop handler om insekter - og især de sociale", siger Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder. At vi kan gøre forestillingen gratis for børn, skyldes et tilskud fra kommunens Børn-, Unge- og Kulturudvalg, fortæller han.

Insektudsigten er især blevet vist i daginstitutioner og indskolinger på Sjælland, og stykkets forfatter, Hanne Tofte Jespersen, oplyser at forestillingen i Odder bliver en slags jubillæumsforestilling, idet der er tale om opførelse nummer 100.

 

 

 

 

Insektsafari i Økologiens Have

Onsdag d. 3. august kl. 16.00 - 17.30
v/  Mogens Gissel Nielsen, biolog


Med net og ketcher og forstørrelsesglas skal vi ud i Økologiens Have og se på humlebier og fange insekter og andet småkravl. Vi ser på dyrene og får en lille snak om deres naturhistorie og om biologisk mangfoldighed. Der bliver nok at se og snakke om for alle aldersklasser. Vi vil også vise telefonbrugere hvordan de kan medvirke i projektet naturtjek

app kan downloades på DN hjemmeside 

Tur til Grobshulevej

Onsdag 10. august kl.19.00 - 20.30
 

Som del af “Brumbasser, Børn og Bedster”- projektet har Odder Kommune sået vilde ”biplanter” langs et stykke af den nye Vej. Er vejkanterne blevet mere attraktive for bierne og er de pænere. Der bliver mulighed for at få en snak om grøftekanter og vedligeholdelsen af dem.

Mødested: På Grobshulevej efter den ny rundkørsel ved Torrild

Honningbier og deres spændende verden

Onsdag d. 31. august kl. 19.00 - 21.00
v/ Jørgen Pedersen, agronom og biavler


Honningbier er fascinerende dyr. De flyver, de danser og de stikker – af og til. Og de laver en masse honning, som mennesker gennem årtusinder har eftertragtet. På grundlag af mine erfaringer som biavler, vil jeg fortælle om honningbiernes levevis og store nytte for såvel mennesker som naturen. Vi vil desuden se på de levende bier i havens observationsstade. 

 

Myrernes fascinerende levevis og hvordan de bruges til bekæmpelse af skadedyr

Onsdag d. 21. september kl. 19.00 - 21.00
v/ Mogens Gissel Nielsen, biolog


Foredraget omhandler myrernes fantastiske biologi med komplicerede sociale samfund. Jeg vil også fortælle om myrernes kommunikation og hvorledes de ernærer sig som jægere, ”kvægavlere” og gartnere. Endelig vil vise hvorledes myrerne kan anvendes til bekæmpelse af skadedyr og hvorledes de kan anvendes som menneskeføde. 

 

Projektafslutning med teaterforestilling

Mandag d. 17. oktober kl. 14.00 - 16.30
 

1. Velkomst

2. Radiobille præsenterer: "Insektudsigten" - en forestilling for børn og voksne

3. Forfriskning

4. Vinderne af fotokonkurrencen kåres

5. Hvad fik vi ud af projektet og tak til alle