Havens økonomi

En væsentlig opgave for bestyrelsen i Økologiens Have er at skabe en sund og bæredygtig økonomi. Sætte tæring efter næring og skabe / opretholde de indtægter og den økonomiske støtte, som er nødvendig for at drive og udvikle Økologiens Have.

Ud over Havens indtjening på entré, café, plantesalg, diverse arrangementer m.v. samt de mange frivilliges arbejdskraft, er en årlig støtte på ca. 340.000 kr. fra Odder Kommune i dag med til at skabe det nødvendige økonomiske fundament.

Hen ad vejen søger vi også fondsmidler, sponsorhjælp og lignende. Desuden sælger vi støttebeviser, som allerede har bidraget med mange gode penge til Havens opretholdelse og udvikling.

Desuden tror vi på, at den stigende interesse for gode økologiske råvarer og produkter samt fremtidens behov for grønne løsninger og en mere økologisk / helhedsbaseret tankegang vil være med til økonomisk at opretholde og udvikle Økologiens Have. 

Læs her mere om, hvordan du kan støtte Økologiens Have.