Grøngødning - økologiske frø

Frøudsalg - frø fra 2017

Vore frø har været opbevaret tørt og ikke for varmt. Frøene kan derfor bevare spireevnen fra 2 til 10 år - alt efter hvilken slags frø det er.

Der er kommet masser af nye 2018-frø på hylderne nu!

Se priserne på frøene.

OBS: nogle af frøene fra 2017 har vi kun få poser tilbage af - så først til mølle... ;-)

Lupin blå/Smalbladet lupin

Lupinus angustifolius

Kvælstofsamlende. Bruges til grøngødning, dækafgrøder og efterafgrøder. Et-årig. Højde 60-90 cm.

Såtid: April-juli. Frøene kan med fordel lægges i eddikevand nogle timer inden såning. Husk at skylle dem inden såning. Planten er god til at opbryde kompakt jord (traktose), hvis den får en hel vækstsæson til arbejdet. Har en dybtgående rod. God biplante.

Indhold: 160 g rækker til ca. 10 m2.

20,00 DKK