Landbrugsdelen i Økologiens Have

Haven råder over et samlet areal på 10,80 hektar, og hele ejendommen er økologisk autoriseret. 4,74 ha drives som decideret landbrug, primært med kløvergræs til afgræsning og slæt til vinterfoder til Havens husdyrhold. Resten af arealet fordeles mellem Havens forskellige haver m.m. til rekreative formål (3,99 ha) og øvrige arealer som bygninger, gårdsplads, veje og parkeringsareal (1,97 ha).

Der er søgt økologisk omlægningsstøtte og arealstøtte under Naturerhverv-ordninger til Havens landbrugsareal for 2016.