Jordbundsforhold og jordstruktur

Jord er ikke bare jord!

For at få gode, livskraftige og sunde planter er det vigtigt, at vi behandler jorden godt. Vi skal ikke udpine og forgifte jorden med kunstgødning og pesticider, men tværtimod respektere den som en levende organisme.

Ved en succesfuld økologisk dyrkning er jorden nok det vigtigste element, og derfor er det af afgørende betydning at opbygge og opretholde en sund og frugtbar jord fuld af liv. Jorden skal fastholde planterne og forsyne dem med vand og næring, og derfor skal der være en god balance i jorden af næringsstoffer, ilt, fugtighed og mikro- og makroliv.

En god jord har en god krummestruktur. En jord med en god krummestruktur er en humusrig og levende jord, hvor de mineralske og organiske partikler klumper sammen i krummer.

En god jord er fuld af humus, som er en blanding af omsatte organiske dele fra dyr og planter.

En god jord har en god struktur, dvs. den er fuld af små og store porer, som gør, at den er iltrig, og at den kan holde på fugten samtidig med, at den stadig er gennemtrængelig for vand

For at sikre at der er og forbliver en god krummestruktur, må jorden aldrig ligge bar i længere tid, dvs. at jorden løbende skal have tilført organisk materiale i form af planterester, husdyrgødning, kompost eller andet, sådan at bakterier, svampe, regnorme og andre dyr har noget at leve af.

Udover krummestrukturen betyder jorddækket også at:

  • planterne sikres en stabil næringstilførsel gennem hele vækstsæsonen, og de bliver dermed mere robuste.
  • næringssaltene ikke udvaskes.
  • jorden ikke danner skorpe efter kraftige regnskyl.
  • fugten forbliver i jorden i stedet for at fordampe
  • mange nyttedyr får gode gemmesteder
  • ukrudtet har sværere ved at etablere sig.